Vesa-Matti Saarakkala

kansanedustaja ja politiikan kokemusasiantuntija Vaasan vaalipiiristä, Kurikasta

 

Venäjä-naapuruus sanelee Suomen reaalipolitiikan

Torstai 29.11.2018 klo 7:30 - Vesa-Matti Saarakkala

Eduskuntavaalien alla eri tahot kalastelevat ääniä ehdottamalla, että Suomi voisi irtautua vesa-matti_saarakkala__Kopio.jpgmonista kansainvälisistä ja eurooppalaisista sopimuksista tai vähintäänkin pysyä uusien sellaisten ulkopuolella. Teoriassa kaikki tuo on mahdollista, ja kaikkea pitää aina punnita, mutta käytännössä Suomella ei ole varaa suhtautua erilaisiin kansainvälisiin sopimuksiin pelkkinä tapauskohtaisina sopimuksina, vaan niitä on arvioitava aina suhteessa Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen linjaan. Suomen linja on ollut liittoutua eri politiikan saroilla länteen mahdollisimman syvästi, poislukien sotilaallinen liittoutuminen, ja ylläpitää mahdollisimman hyvin kansainvälistä oikeutta. Nato-yhteistyötäkin on syvennetty eikä Nato-jäsenyyttä ole suljettu pois. EU:n syvenevä sotilasyhteistyö on niin ikään katsottu etujemme mukaiseksi.

 

Venäjä ei ole enää sama valtio kuin 1990-luvulla tai 2000-luvun alussa. Krimin miehitys ja muu vaikuttamistoiminta ovat sittemmin näyttäneet, että kyseessä on pohjimmiltaan edelleen yhtä röyhkeä ja vaarallinen naapuri kuin joskus kauan sitten. Venäjä ei näytä muuttuvan, vaan se aina ennemmin tai myöhemmin nostaa aggressiivisuuttaan ja kiristää otettaan kaikista sellaisista tahoista, joihin sillä vain suinkin on vaikutusvaltaa, jos olosuhteet antavat siihen mahdollisuuden. Kaikki keinot ovat tarvittaessa käytössä.

 

Vain syvä läntinen yhteistyö takaa Suomelle sen, että Venäjän vaikuttamistoimet Suomea kohtaan kiinnostavat nyt ja jatkossa muitakin kuin vain suomalaisia. Niiden valtioiden, joilla ei ole Venäjän kanssa pitkää rajaa tai rajaa ollenkaan, on helpompi noukkia rusinoita pullasta eli olla valikoivampia kansainvälisten sopimusten ja sitoumusten suhteen. Ne eivät tarvitse samanlaista sympatiaa tai selkänojaa suhteissaan Venäjään, toisin kuin pieni rajavaltio Suomi, jonka on lähtökohtaisesti syytä olla ”hyvää pataa” esimerkiksi sellaisten maiden kuten Saksan, Iso-Britannian ja Ranskan kanssa. Jotkut maat, kuten Itävalta, Puola, Tsekki, Slovakia, Unkari ja Kroatia voivat suhtautua erilaisiin sopimusehdotuksiin ja sopimuksiin sen sijaan tapauskohtaisesti, koska niiden ei tarvitse turvallisuuspoliittisen etunsa takia kuulua joihinkin tiettyihin maaryhmiin tai ylipäätään tavoitella erilaisten maaryhmien olemassaoloa toisin kuin Suomen. Myös Nato-liittoutuneiden Baltian maiden asema on eri kuin Suomen.

 

Pelkillä, ja sinänsä tärkeillä, ystävällismielisillä suhteilla Venäjään Suomi ei saa Venäjältä mitään positiivista erityiskohtelua. Venäjän syli on toki aina avoinna, jos siihen haluaa suoraan tai mutkan kautta hypätä.

 

Maantieteellisen asemansa takia Suomi ei koskaan pysty kansainvälisessä politiikassa ja yhteistyössä noukkimaan rusinoita pullasta, mutta voimme valita syömmekö mieluummin lännessä vai idässä leivottua pullaa. Aina se ei ole hyvää, mutta syömättäkään emme voi olla. Meille tulisi olla tärkeää, että yhteistä pullaa on ylipäätään tarjolla lännen leipomana. Venäjä-naapuruus sanelee Suomen reaalipolitiikan, ja Suomi ja suomalaiset toki maksavat siitäkin hinnan. Siihen meillä on kuitenkin ollut ainakin toistaiseksi varaa, joten miksi lähteä riskeeraamaan lyhytnäköisillä valinnoilla sitä itsenäisyyttä, joka meillä kuitenkin kaikista rajoitteista huolimatta nykyisessä asemassamme on(?)

 

Näillä mietteillä kuljemme vakaasti itsenäisyyspäivää kohden tänään ja huomenna.

Liberaalin aikakauden loppu

Perjantai 9.11.2018 klo 18:39 - Vesa-Matti Saarakkala

vesa-matti_saarakkala__Kopio.jpg

Pörssikapitalismi on ilmiönä koko postmodernin aikakauden liberaali huipentuma. Se pyörittää niin yksilöitä kuin kansallisvaltioita mielensä mukaan ja viime vuosikymmenten aikana koko demokraattisen järjestelmämme olemassaolo on länsimaissa rakennettu pörssikapitalismin toiminnassa pysymisen varaan. Eräänlaiseen tekohengittämiseen, ja lainakuplan paisuttamiseen, kuten mm. entinen meppi Esko Seppänen on antanut ymmärtää.

Länsimaissa sekä valtavirtavasemmisto (shampanjasosialistit) että porvarit (eivät konservatiiveja) tanssivat isossa kuvassa täysin pörssikapitalismin pillin mukaan. Tanssi tulee kuitenkin loppumaan, kun kehitysmaiden väestöräjähdyksen ja ilmastomuutoksen seurauksena kansainvaellukset alkavat lisääntyä ja läntiset hyvinvointivaltiot alkavat toisaalta elämäntyyleiltään kestämättöminä ja toisaalta samaan aikaan verrattain kilpailukyvyttöminä ja hyväuskoisen heikkoina rakennelmina luhistua. Jo sitä ennen populismin eri muodoissa eliitti tulee kokemaan veret seisauttavia hetkiä muistutuksena siitä, mitä tapahtuu, kun konservatiivisuudesta, johon liittyy mm. pitkäjänteisyys, kestävä kehitys, kunniallisuus ja kohtuullisuus, on luovuttu. Tuo muutos on jo käynnissä, eli äänestäjämassojen silmissä ”konservatiivit” ainakin henkilöinä ovat myöhässä muuttuakseen enää uskottavasti perinteisiksi oikeiksi konservatiiveiksi, jollaisia he eivät koskaan ole henkilökohtaisesti olleet. Juppiporvarista tai some-eläjästä ei tule käden käänteessä konservatiivia. Aito konservatiivinen sukupolvi on käytännössä jo poistunut keskuudestamme tai konservatiivisiin ikäryhmiin kuuluvat ovat jo vanhuksia. Nuoremmissa polvissa konservatiiveja on siellä täällä, mutta olemme marginaalissa.

Porvarien takinkääntöyritys konservatiiveiksi ei tule onnistumaan, sillä samojen poliitikkojen, jotka nyt ovat täysin pörssikapitalismissa kiinni, pitäisi yhtäkkiä alkaa esittää radikaaleja reformeja ja irtautua porvaripolitiikasta, jossa he ovat monella tavalla jopa henkilökohtaisessa elämässään täysin kiinni. Se ei tule onnistumaan, ja siksi populistit eri laidoilta tulevat ensin yhdessä muiden radikaalien kanssa niittämään vaalivoittoja ennen kuin konservatiivinen aikakausi lopulta toden teolla alkaa. Elämme siis toisin sanoen liberaalin aikakauden ja konservatiivisen aikakauden taitekohtaa, jossa muutos tapahtuu rysähdellen ja jossa mm. populismi aluksi jyrää, koska konservatiivisuutta ei käytännössä isona ilmiönä vielä ole, vaan se pitää synnyttää uudelleen. EU:n ideaa yhden varmasti parhaiten ymmärtävän henkilön, Alex Stubbin, murskahäviö EPP-puolueperheen vaalissa Manfred Weberille kuvaa epätoivoa, jolla ”konservatiivit” yrittävät nyt peitellä liberalismiaan, jonka varaan heidän poliittiset uransa ja koko EU on rakentunut. Ei auta, sanon minä. Myöhäistä. Ennemmin vaikka vihreä ympäristöliike ja konservatiiviset populistit löytävät toisensa kuin että liberaaliporvareista tulisi uuden konservatiivisuuden ”alkuseurakunta”.

Konservatiivisuus asenteena ja konservatiiviset hyveet on unohdettu varmaan jonnekin vähintään puolen vuosisadan taakse ikään kuin vanhentuneina ja taantumuksellisina. Ajatellaan, ettei konservatiivisuus voisi uudistua esimerkiksi tasa-arvo asioissa. Tuo on kuitenkin väärä ajattelutapa, sillä konservatiivisuuden ei tarvitse olla yksityiskohdiltaan samanlaista kuin 1950-luvulla tai 1900-luvun alussa ollakseen konservatiivisuutta. Konservatiivisuus on asenne, ei niinkään yksityiskohtainen ”oppikirja”. Konservatiivisuutta voisi kuvata juuri erilaisten hyveiden kautta, joita luettelin muutamia jo edellä. Konservatiivisuus tulee takaisin muotiin, kun julkinen talous alkaa nykyisillä savijaloillaan vääjäämättä laajemmin sakata ja sitä kautta laajat joukot ihmisiä joutuvat uhan alle myös kotitalouksina. Ja kun ymmärretään maapallon kantokyvyn rajat, konservatiivisuudesta tulee taas jopa luonnollista. Välttämättömyydestä tulee hyve. Konservatiivisuus on pysyvässä ristiriidassa nykyisen pörssikapitalismin kanssa.

Vain hyvinvointivaltiot ylipäätään enää takaavat liberalismin käytännön ja konkreettisen olemassaolon, mutta kun hyvinvointivaltiot nykymuodossaan vääjäämättä luhistuvat, palataan siis konservatiiviseen aikakauteen. Perheet nousevat uuteen arvoonsa, yhteisöllisyys lisääntyy, rajat palautetaan, ehkä jopa vaihdannaistalous tekee jonkinlaisen paluun. Materiaalinen elintaso tulee tuskin olemaan DDR:ää kummempaa, sillä kaikkeen siihen hedonismiin, mitä olisi teknisesti ja lyhytjänteisesti mahdollista tuottaa, ei tule olemaan ympäristöllisiä ja reaalipoliittisia mahdollisuuksia. Ei enemmistö tule suostumaan siihen, että pienellä vähemmistöllä yksin olisivat hallussaan pelit, vehkeet ja vempaimet ja erityisoikeudet elää jetset-elämää muiden seuratessa lampaina sivusta ja tulevien sukupolvien joutuessa kärsimään ääriolosuhteista. Jonkinlaiset uudet pelisäännöt tullaan siis myös omaisuuksien ja rikastumisen sekä kuluttamisen suhteen asettamaan. Ehkä tulemme näkemään myös jonkinlaisia ”uusjakoja”. Sitä ennen tullaan siis näkemään kuitenkin mitä kummallisempia politiikan lieveilmiöitä liberaalin aikakauden vedellessä viimeisiään.

Liberaali demokratia tulee menettämään olemassaolon oikeutuksen, kun sitä tekohengittävä pörssikapitalismi ei syystä tai toisesta pystykään jossakin vaiheessa enää takaamaan enemmistölle materiaalista hyvinvointia. Ihmiset ovat olleet yksilöinä valmiita luovuttamaan päätösvaltaansa itseltään pois aika helpolla ja mukautumaan kollektiiviseen periaatteettomuuteen tasan niin kauan, kun vastineeksi on tullut elämän perustarpeiden turvaamisen edellytykset joko välillisesti hyvien työpaikkojen tai kohtuullisen sosiaaliturvan kautta. Kun koko yhteiskunnallinen viitekehys ja horisontti tulevina vuosikymmeninä muuttuvat, muuttuvat myös asenteet. Se mikä on tänään in, on huomenna out.

Toiveiden tynnyri nimeltä Suomi voi lähivuosina pamahtaa

Perjantai 19.10.2018 klo 16:54 - Vesa-Matti Saarakkala

vesa-matti_saarakkala__Kopio.jpg

Viime vaalikaudella muun Euroopan jo lähtiessä maailmantalouden vetämänä taloudellisesti nousuun, Suomeen tuli yli 100 000 uutta työtöntä lisää ja velanottotahti kiihtyi. Tällä vaalikaudella talouskasvun ollessa huippulukemissa työllisten määrä on lisääntynyt yli 100 000:lla ja velkaantuminen taitettu velanottovauhdin hidastuessa merkittävästi. Työllisyysprosentti on käytännössä 72.

Ensi vaalikaudella edessä on kansainvälisen talouden laskusuhdanne yhdistettynä korkotason nousuun. Herätys tulee olemaan karu sekä valtiontaloudessa että kotitalouksissa, kun otetaan huomioon julkisen talouden alijäämäisyys sekä molempien velkaantuneisuusaste ja yksittäisten kansalaisten maksuhäiriöiden määrä jo nyt.

Ensi vaalikaudella suomalaisten ikääntymisen seuraukset alkavat myös näkyä entistä pidempinä jonoina vanhuspalveluihin, huoltosuhde heikkenee. Maahanmuuttoa on luvattu lisätä ja kehitysapua nostaa. Vanhuspalveluiden laatua on luvattu parantaa ja koulunkäyntimahdollisuuksia sekä päivähoitoa lisätä. Etuuspuolella on luvattu lopettaa ainakin eläkkeiden indeksijäädytykset ja lääkekorvauksia nostaa. Samaan aikaan halutaan taistella ilmastonmuutosta vastaan – kenties nostetaan autoilun hintaa ja kotitalouksien energian hintaa verotuksella. Heikennyksiä on luvattu vain suurituloisille ja rikkaille.

Hintalappua ei edellä mainitulle toiveiden tynnyrien politiikalle ole tainnut kukaan laskea, mutta päivän selvää on, että suomalaisten odotukset on nyt oppositiopuolueiden toimesta nostatettu sellaiselle tasolle, että jälki voi kansanvallan kannalta olla rumaa, jos tuleekin pettymys.

Tällä kaudella kansalaisten pettymys politiikkaan on kanavoitunut vielä vakiintuneiden poliittisten voimien muodossa eräänlaisena nollasummapelinä tai katsomoon vetäytymisinä, mutta seuraavan kerran edessä on todennäköisesti jotakin muuta: ennennäkemätön haaste parlamentaariselle demokratialle. Tämänhetkiset työtaistelutoimet ovat vasta pientä siihen nähden, mitä on luvassa. Ja kun mallia näytetään siinä, että parlamentti ei ole Suomessa enää se, joka valmistelee ja päättää, saadaan touhuun vauhtia oikein kunnolla. Nykytilanteesta muodostunee ennakkotapaus ja esimerkki muunkinlaisille kuin vain työmarkkinapoliittisille taistelutoimille. Ei tarvita kummoistakaan kansankiihottajaa, joka nyky somesinkoilulla saa tulevissa olosuhteissa käynnistettyä oikein kunnon vallankumouksen.

Toivotan onnea niille, ketkä ovat silloin kantamassa vastuuta, jos toiveiden tynnyri nimeltä Suomi pamahtaa silmille. Niin makaa kuin petaa.

P.S. Yhteiskunnalle tarpeellinen ay-liike saattaa nykyisillä eduskunnan vastaisilla työtaistelutoimillaan tehdä kardinaalin virheen. Se paitsi rohkaisee ulkoparlamentaariseen toimintaan, myös tekee taktisen virheen oman itsensä kannalta: On päivän selvää, että hallituksen hahmottelemat uudistukset tulevat olemaan lähivuosina Suomessa vääjäämätöntä todellisuutta. Taloustaantuma, työllisyyden uusi heikkeneminen, huoltosuhteen heikkeneminen ja ilmasto-ongelmien talouskasvulle aiheuttama massiivinen matalapaine uudenlaisen politiikan muodossa tarkoittaa vain sitä, että ay-liike joutuu itse ottamaan tulevat heikennykset kontolleen, jos niitä ei saa eduskunta tehdä. Nyt olisi ollut mahdollisuus sanoa, että ”kunnioitamme demokratiaa ja eduskunta säätää Suomessa lait, joten emme voi mitään, vaikka emme toimista pidäkään”. Ay-liike valitsi lyhyen tähtäimen suunnitelman, jossa se haluaa lunastaa vastineensa jäsentensä jäsenmaksuille tässä ja nyt. Olisi ehkä kuitenkin kannattanut taipua, vaikka se vaikeaa onkin, ja antaa hallituksen sekä eduskunnan tehdä ikävät päätökset. Jatkossa ay-liike joutuu ottamaan nuo päätökset omaan piikkiinsä.

Kansan kanta Alkon monopoliin - Älä ota sitä vakavasti?

Keskiviikko 17.10.2018 klo 10:08 - Vesa-Matti Saarakkala

vesa-matti_saarakkala__Kopio.jpg

EU-komission mielestä alkoholin etämyynti Suomeen on nykyisestä poiketen sallittava. Etämyytyjen tuotteiden luovuttaminen Suomessa kuluttajille suoritettaisiin esimerkiksi erityisten luovutuspisteiden kautta, ja tuotteet voisivat olla myös yli 5,5-prosenttisia.

 

Pahimmassa tapauksessa komission linjaus tarkoittaisi käytännössä sitä, että Suomen alkoholimonopoli eli Alko jouduttaisiin ajamaan alas ja väkevää viinaa saisi myydä suomalaisille jokaisesta kaupasta ja kioskista. On nimittäin selvää, että mikäli ulkomaisille yrityksille annettaisiin oikeus etämyydä vahvoja alkoholijuomia suomalaisille Suomeen, olisi kilpailuneutraliteetin takia silloin myös suomalaisille yrityksille käytännössä annettava oikeus myydä suomalaiskuluttajille vastaavia tuotteita.

 

Olipa itse asiasta mitä mieltä tahansa, syntymässä oleva ”ajolähtö -tilanne” on vakavassa ristiriidassa kansallisen itsemääräämisoikeuden kanssa. Jos päihdepolitiikka, joka on kiinteä osa sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, irrotetaan tuotteiden vapaan liikkuvuuden nimissä kansallisesta päätöksentekovallasta, pohjoismainen yhteiskuntamalli, jossa verovaroin hoidetaan myös päihteidenkäytön haitat, tulee EU:n taholta kyseenalaistetuksi. Käytännössä siis kyseenalaistetaan yhteisvastuullisen yhteiskuntamallimme perusteet!

 

Vaikka eräs suomalaispanimo 1990-luvulla kehottikin ”Älä ota sitä vakavasti”, niin kun puhutaan väkevämmistä tuotteista kuin oluista, on asia mielestäni pakko ottaa vakavasti. Onneksi niin asian laita Suomessa onkin: 85 % suomalaisista vastustaa väkevien alkoholijuomien vapauttamista myytäväksi kuluttajille päivittäistavarakaupoista - varsin selvä ja tolkullinen kanta, jonka pohjalta syntynyt ”ajolähtö -tilanne” voidaan uskoakseni hallitusti ja vastuullisesti hoitaa.

Kevytautot - liikenteen sujuvoittamiselle lisää haasteita ja kannusteita?

Torstai 11.10.2018 klo 17:50 - Vesa-Matti Saarakkala

vesa-matti_saarakkala__Kopio.jpg

Hallitus on tuonut eduskuntaan esityksen kevytautoista. Tavallisia autoja alettaisiin muuntaa 15-17-vuotiaiden menopeleiksi rajoittamalla niiden nopeus 45 kilometriin tunnissa. Ajatuksena on lisätä nuorten turvallisuutta tieliikenteessä, kun mopoautojen eli kevyiden nelipyörien tilalle voitaisiin ottaa turvallisemmalla korirakenteella varustettuja vaihtoehtoja. Ehkä ne olisivat myös ajan oloon edullisempia, vaikka kyse olisikin vuosimalliltaan melko uusista autoista. Siinä esityksen hyvät puolet yhdestä lähtökohdasta ja tulokulmasta tarkasteltuna. Mutta vain yhdestä.

Huonona puolena on pakko nostaa esille se, että kun mopoautot aiheuttavat ”pääteillä” jo ennestään ruuhkia ja ohitustarpeita, niin kun niiden tilalle lanseerataan vielä enemmän tilaa vieviä yhtä hitaita ajoneuvoja, voidaan ruuhkien ja ohitustilanteiden olettaa pahenevan entisestään. Oletettavaa on myös se, että näiden hitaiden ajoneuvojen määrä lisääntyisi merkittävästi nykytilanteeseen nähden.

Samaan aikaan yhteiskunnallamme ei meinaa olla varaa investoida tieverkon kehittämiseen riittävästi. Teiden ”korjausvelkakin” on merkittävä, vaikka nykyinen hallitus onkin sitä pyrkinyt voimakkaasti vähentämään. Mistä siis rahat uusiin nelikaistaisiin teihin ja uusiin ohituskaistoihin kanta- ja valtateillä, jos hitaiden ajoneuvojen määrää lisätään voimakkaasti ja kun nämä hitaat ajoneuvot olisivat jatkossa entistä isokokoisempia? Vai onko tilanne se, että asiasta ei kehdata puhua, kun suunnilleen kaikki tuntevat jonkun perheen, jolle mopoautosta on muodostunut tärkeä osa arkea. En tiedä, miten ennen pärjättiin ilmankin niitä.

Itse olen kysellyt, eikö hitaita ajoneuvoja, kuten tällä hetkellä kevyitä nelipyöriä eli mopoautoja, voitaisi kieltää ainakin kaksikaistaisilla kanta- ja valtateillä, mutta siihen ei ole ollut valmiuksia. Ehkä on sitten tärkeämpää, että alaikäisille saadaan lisää näitä menopelejä, joilla päästä kulkemaan ”isoilla” ja raskaastikin liikennöidyillä vilkasliikenteisillä väylillä kuin se, että työmatkaliikenne ja raskas liikenne sujuisivat paremmin.

Ei siis muuta kuin rahaa tiskiin uusiin väylien kehittämishankkeisiin, ohituskaistoihin ja nelikaistaisiin. Kallis ratkaisu, jos asiaa tarkastelee kansantalouden kannalta, mutta niin on pakko toimia, jos mopoautot - ja jatkossa myös ”hidasautot” - kulkevat enenevässä määrin ruuhkaisillakin ”pääteillä”.

Taidanpa lukea tänään iltasaduksi kotikirjastosta löytyviä Hölmölän Hessun tarinoita, mutta en itke itseäni uneen: Uskon vakaasti siihen, että tämä lakihanke saa kaikkien meidän kirstunvartijoiden kädet rahahanojen äärellä heltymään ja suomalaiset saavat entistä leveämpiä baanoja. Ainakin näen siitä unta.

Ajan henki ei synnytä nyt johtajia

Torstai 27.9.2018 klo 8:02 - Vesa-Matti Saarakkala

vesa-matti_saarakkala__Kopio.jpg

Suomen suurimman yhteiskunnallisen ongelman muodostaa tänä päivänä linjattomuus. Se esiintyy entistä yleisempänä yhteiskunnan eri tasoilla arkisista tilanteista aina politiikan huipulle. Kukaan ei meinaa uskaltaa seistä missään tilanteessa minkään linjan ja periaatteen takana, koska periaatteellisuus haastetaan jatkuvasti ja asetetaan kyseenalaiseksi aivan kuin olisi jotenkin taantumuksellista vetää linjaa ja asettaa rajoja. Niinpä linjanvetäminen voi olla ajassamme jopa henkilökohtainen riski. Todellisista suunnannäyttäjistä ja johtajista tulee tätä menoa pulaa.

Ylitsevuotavan hyväksynnän nimissä häpeän tunne on haluttu kitkeä yhteiskunnasta pois, mutta tilalle ei ole tullutkaan vain pelkkää positiivista syrjimättömyyttä vaan röyhkeyttä sekä häikäilemättömyyttä ja leväperäisyyttä. Niitä kohdattaessa on helpompaa olla hiljaa, katsoa poispäin, taipua, myötäillä tai jopa mielistellä kuin pysyä tiukkana. Kehut esitetään höveleille taivaanrannanmaalareille ja risut taas ojennetaan linjakkaille ja tiukan periaatteellisille ihmisille, jotka ottavat vastuuta, kun pitää tehdä päätöksiä – ja ottaa esimerkiksi kantaa siihen, mikä on oikein ja mikä väärin. Oleellisuuksia ei kyetä enää tunnistamaan eikä kokonaisuuksia haluta yksilönvapauksien takia erottaa yksityiskohtien suosta. Isot ja pienet asiat menevät sekaisin. Eksytään lillukanvarsiin.

Perimmäisenä syynä tilanteeseen on yksilönvapauksien ylikorostaminen liberalismin eli vapaamielisyyden nimissä. Vapaamielisyys on periaatteettomuutta, ja siksi se sopii hyvin yhteen globalisaation ja kapitalismin kanssa: Kaikki on kaupan, kunhan hinnasta sovitaan. Ja kaikilla pitää olla kivaa. Länsimaissa yhtälö onkin toiminut kommunismin romahdettua verrattain hyvin aina näihin päiviin saakka, mutta ilmeisesti mitään ei ole otettu opiksi vuoden 2008 finanssikriisistä. Niinpä julkinen velka rikkoo joka päivä uusia ennätyksiä, samoin kotitalouksien velka, elintapasairaudet lisääntyvät, häiriökäyttäytyminen yleistyy, somessa hömppä kukoistaa. Kaupan päälle myös ympäristö turmeltuu ja ilmasto lämpenee.

Mainoskanavien mainokset tarjoavat hyvän kavalkadin: Minne seuraava matka? Mistä seuraava laina matkaa varten? Mitä herkkua voisi seuraavaksi kaupasta ostaa? Miten saa taas ruoansulatuksen toimimaan lomasyöpöttelyn jälkeen? Onko oma, tai etenkin lapsen, älypuhelin varmasti riittävän trendikäs? Uutta vaatetta ostettava, kun aiempi vaate jäänyt lomaillessa, syöpötellessä ja kännykkää käyttäessä pieneksi tai mennyt pois muodista. Silmälaseja oltava muutamat, jotta voi paremmin osallistua erilaisiin tilanteisiin, kuten vaikkapa massakonserttiin. Itseään taas voi sivistää kuuntelemalla kirjaa samaan aikaan kuin lapset pelaavat koneillaan, kun ensin on syöty ulkomaisista raaka-aineista valmistettu eksoottinen noutoruoka. Ja kaiken kruunaa, kun illalla ohjelmamainoksissa aikuiset ihmiset pelleilevät kuin humalaiset apinat. Pääuutisissa voi pyöriä taustalla aikuisviihde ja juuri ennen kymmenen uutisia ajoitetaan alkoholimainontaa. Iltaisin ruudusta silmille hyppäävät myös sexiapuvälinemainokset. Ylellä voi taas nähdä mainoksia uusista murhaohjelmista, jotta edellä kuvattuun arkiseen tylsyyteen tulee vähän välähdyksiä jännittävämmästä elämästä. Siinä vastinetta yle-verolle.

Vaikuttaa siltä, että muutos tämäntyyppiseen menoon tulee vasta sitten, jos Afrikasta vyöryy miljoonia ihmisiä Eurooppaan ja/tai länsimaiden talous romahtaa. Silloin yhteiskunnassa joudutaan oikeasti priorisoimaan asioita loputtomien vaatimuslistojen ja toisaalta hyväosaisten pönkäämisen ja jonninjoutavan hömpän sijaan. Toivottavasti meillä on silloin oikeita ihmisiä oikeilla paikoilla. Vetämässä linjaa.

Kahdeksan vuotta kansanvallan palveluksessa viikkokunnassa riittää

Perjantai 14.9.2018 klo 14:45 - Vesa-Matti Saarakkala

Tämän eduskuntakauden päättyessä, ellei hallitus kaadu ja tule ennenaikaisia vaaleja, olenvesa-matti_saarakkala__Kopio.jpg saanut työskennellä kokonaista kahdeksan vuotta kansanvallan palveluksessa eduskunnassa. Se on ollut pääosin mielenkiintoista ja motivoivaa aikaa. Varsinaisesti mikään ei ole itseäni tänä aikana valtakunnanpolitiikassa yllättänyt. Eivät rajut tai suurelle yleisölle odottamattomatkaan asiat: Olen aavistellut monta kehityskulkua jo etukäteen, mikä ei tietystikään ole aina ollut ikuiselle idealistille kovin mieltä ylentävää, kun kaikkeen ei yhden ihmisen tahtokaan kykene vaikuttamaan. Raakaa inhorealismiakin on siitä syystä reppuun kertynyt. Siinä on ollut puolensa ja puolensa.

 

Palo, joka itsellä syttyi politiikkaan jo nuorena, kantoi pitkälle ja se palo on yhä rinnassa olemassa, samoin kuin jonkinlainen poliittinen osaaminen verissä. Uutta tietoa aivolohkoihin on tullut myös roppakaupalla näissä hommissa. Koko aikuisikä on vierähtänyt itse asiassa politiikan töissä. Ensin vuosikaudet vapaaehtoispohjalta, sitten yhtä aikaa palkollisena avustajana ja puolueorganisaatiossa, mutta lopulta kaiken aikaa ja ennen kaikkea luottamushenkilön roolissa. Toki aika paljon muutakin olen elämässäni tuona aikana puuhannut kuin vain politiikkaa.

 

Vuodet ”graniittikaltereiden” takana ja olosuhteet ovatkin tehneet kohdallani tehtävänsä. Jos on nykyinen työasuntoni sijainnut verrattain kaukana eduskunnasta, Espoon Saunalahdessa, kotini ja perheeni Etelä-Pohjanmaalla Kurikassa ovat olleet ihan objektiivisestikin tarkasteltuna kaukana eduskunnasta, kaikella tavalla arvioiden. Vuodet ovat kuluneet nopeasti Helsingissä viikkokunnassa, Kurikan ja eduskunnan väliä sahatessa ja yhdestä todellisuudesta toiseen siirtyessä. Hetkeäkään en ole epäillyt, kumpiko todellisuus on minulle tärkeämpi, ja vaaka on kallistunut entistäkin vahvemmin kotijoukkueen puoleen. Jäin pois kuntapolitiikasta jo 2017, kolmen täyden valtuustokauden jälkeen, maakuntahallinnossa lopetin samoin. Kieltämättä loppuosa reissusta on siis mennyt jäähdytellessä pinnan alla kytevää politiikan roihua.

 

Ja nyt on tullut siis aika jatkaa matkaa myös eduskunnasta eteenpäin. Asialliset asiat hoidetaan tietysti loppuun asti eduskunnassa, niin kauan kuin valtakirjaa jäljellä on - osa tykkää, osa ei. Ihmisten mielistelyyn tai kosiskeluun en taivu, kun sellainen ei kuulu luonteenpiirteisiini edelleenkään. Niin sanottua ”hyvää lähtöä” politiikasta harva saa, ja mikään ei liene niin entinen kuin entinen kansanedustaja. MUTTA kuten siinä Mr. Beanin Äärimmäisessä Katastrofielokuvassa vuodelta 1997, on tässäkin tarinassa kuitenkin onnellinen loppu henkilökohtaisesti: hyvillä mielin voin kotipuolessa ajatella huimaa seikkailua, joka osaltani alkoi jo vuosituhannen vaihteessa nuorena poikana ja joka päättynee poliitikon roolin osalta ensi keväänä 35-vuotiaana ”muutamaa” kokemusta rikkaampana.

 

Mutta toisin kuin Mr Beanilla, jatko-osaa ei tälle tarinalle ole luvassa. Oli hauska pyörähtää näissäkin ympyröissä!

 

Tässä vaiheessa vaalikautta tarjoaisin ajan merkeistä kiinnostuneille vielä ”uusintana” viimeisintä blogiani 31.8. ”Mielikuvapoliitikot ovat kaikki liberaaleja”: https://www.saarakkala.fi/blogi/2018/08/31/26112

 

Kyse ei ole varsinaisesta poliittisesta testamentista, mutta jostakin sinnepäin.

 

Vesa-Matti Saarakkala

Mielikuvapoliitikot ovat kaikki liberaaleja

Perjantai 31.8.2018 klo 15:23 - Vesa-Matti Saarakkala

vesa-matti_saarakkala__Kopio.jpg

Alunperin, kun julkisuudessa lanseerattiin käsite ”totuudenjälkeinen aika”, hieman hymähtelin tuollaiselle ”analyysille”. Mutta kun katsoo politiikkaa tässä ja nyt, kyllä fakta on se, että me todellakin elämme totuudenjälkeistä aikaa - ainakin tällä hetkellä. Voihan tämä aika olla toki myös totuutta edeltävää aikaa, jos positiivisesti ajattelee.

Tässä ajassa huijaavat sekä vallanpitäjät että heitä opponoijat. Vallanpitäjät esittävät olevansa vastuullisempia, linjakkaampia ja lahjomattomampia kuin todellisuudessa ovat ja oppositiovoimat vastaavat tähän osoitellen lähinnä yksittäisiä epäkohtia ilman uskottavaa, tai ainakaan realistista kokonaisratkaisua. Puhutaan koko ajan yksityiskohdista ja lillukanvarsista, koska kaikki karttavat ”oikean karvansa” paljastamista. Ehkä siksi, että tosipaikassa tyydyttäisiin kuitenkin lähinnä vain viilaamaan jotakin. Ei siis olla oikeasti sitä, mitä väitetään itsensä olevan.

Kaikenlainen pelaaminen ja kaupankäynti kiistetään, vaikka näkyy kilometrien päähän, mistä joskus - tai aika useinkin - on kyse. Syvällä rintaäänellä ja kirkkain silmin väitetään, että kyllä kaikki on mahdollista ja esitykset päteviä. Koskee sekä eliittiä että opponoijia. Kukaan ei oikeasti uskalla olla edes rehellisesti vallankumouksellinen ja myöntää, että ehkä omat esitykset eivät ole kovinkaan realistisia, tai että niiden toteuttamisella voi olla hurjiakin sivuvaikutuksia suhteessa vaikkapa yksilöiden taloudelliseen, yhteiskunnalliseen tai alueiden geopoliittiseen tilanteeseen, mutta että aatteellisista syistä ajaa sitä ja tätä. Tällaisesta ei haluta keskustella lainkaan. Huudellaan vain kaikenlaisia tunteisiin vetoavaa ja naureskellaan kaikelle vanhalle ja ideologiselle ikään kuin vanhentuneena ja naurettavana.

Ehkä sekin kertoo aika paljon, että kun vääntö politiikassa vaikkapa loma-ajaksi taukoaa, matkaavat monet yksilöt molemmista ”vanhoista” vastaleireistä (porvareista ja vihervasemmistosta) vaikka Thaimaahan – ehkäpä sieltä ostetaan joltakin ”poppamieheltä” vieläpä samanlaiset onnenkorut kaulaan killumaan. Maailmankuvien erot ovat oikeisto- ja vasemmistoliberaaleilla enemmän tai vähemmän teoreettisia ja filosofisia, eivät todellisia. Minä tunnistan liberaalin yksilön hänen oman elämäntyylinsä perusteella, en puheiden tai saarnojen tai aatteellisen värityksen, perusteella.

Syypäitä totuudenjälkeiseen aikaan ovat kuitenkin ennen kaikkea vallanpitäjät ja valtaeliitteihin kuuluvat – pitkän ajan toimintakulttuuri, joka ehkä pääsi valloilleen Neuvostoliiton eli yhteiskunnallisen järjestelmävaihtoehdon romahdettua, markkinatalouden pidäkkeitten poistuttua ja sähköisen viestintäkulttuurin lyötyä 2000-luvulla läpi, ihmisten usko kaikkeen muuhun paitsi rahaan, on valtaosiltaan romuttunut. Raha on arvonmitta ja valtauskonto, silloinkin kun siitä ei olisi välttämättä edes pulaa. Halutaan olla myös henkilökohtaisesti ”hyviksiä” silloinkin, kun se oikeasti pahentaisi yhteiskunnallista kokonaistilannetta eli olisi tyhmää eikä järkevää.

Surullisinta on se, että eliitti on valheellisuutta sisältävällä toiminnallaan antanut pahasti toistaitoisille ja vallanpitäjiksi täysin kyvyttömille poliittisille oppositiovoimille ja -yksilöille mahdollisuuden esittää jollain lailla uskottavaa ja mielenkiintoista vaihtoehtoa aika isonkin ihmismäärän silmissä. Miten esimerkiksi omissa asioissaan röyhkeästi ja häikäilemättömästi valehteleva ihminen voisi olla hyvä poliittinen johtaja? Konservatiivin mielestä ei mitenkään. Totuudenjälkeisessä ajassa voidaan tästäkin asiasta ajatella kuitenkin toisin, kunhan tuollainen yksilö vain on jollakin ilveellä onnistunut pärjäämään.

Liberalismissa, joka on siis nyky-yhteiskunnan valtavirta-ajattelua sekä arvojen että talouden osalta kaikki on suhteellista ja kaikki on aika pitkälle kaupan. Liberalismi viime kädessä on luonut toiminta-alustan totuudenjälkeiselle ajalle. Arvoliberalismi yhdistettynä kapitalismiin näyttäytyy valheellisuutena, jossa jokainen pyrkii esittämään parempaa kuin todellisuudessa on. Somekanavat ovat tehneet ilmiön todella näkyväksi ja kuuluvaksi. Todellista itseään paremman, ylemmän, linjakkaamman ja kyvykkäämmän esittäminen luo kuplia. Kuplia, joiden varaan ei voida rakentaa mitään kestävää. Tärkeää onkin tarkastella propagandistien, niin eliittipuolen kuin oppositionkin, omia henkilökohtaisia arvovalintoja. Silloin pääsee pintaa syvemmälle ja näkee itse toimijan hänen savuverhoinaan toimivien kirjoitusten ja puheiden sekä kuvien takaa.

Sote siirtyy syksyyn

Torstai 14.6.2018 - Vesa-Matti Saarakkala

vesa-matti_saarakkala__Kopio.jpg

Sote-uudistuksen tie on ollut kivinen. Viime vaalikaudella Suomen lähihistorian huonoimmaksi hallitukseksi haukuttu sixpack yritti toteuttaa uudistuksen suurkuntamallilla, asettaen kunnan itsenäisyyden vaatimukseksi 2000-luvun alun Paras-puitelain pohjilta vähintään noin 20 000 asukkaan väestöpohjan, vaikka kunnilla oli Paras-lain myötä ollut jo siihen mennessä velvoite järjestää terveydenhuolto yhteistyössä toisten kuntien kanssa noin 20 000 asukkaan väestöpohjalla.

Tuo uudistusesitys väestöpohjavelvoitteineen kaatui jo keväällä 2014, mutta siitä huolimatta hätäisimmät kuntapäättäjät Etelä-Pohjanmaallakin perustelivat paikallisia suurkuntahankkeitaan 20 000 asukkaan väestöpohjan saavuttamisella.

Sen jälkeen sixpack lähti yhdessä opposition kanssa viimeiseksi jääneeseen sote-uudistusyritykseensä kaksitasoisen kuntayhtymämallin turvin. Tuo kuntayhtymämalli todettiin kuitenkin perustuslainvastaiseksi, koska siinä kuntalaisten itsehallinto ei olisi ollut turvattu eli olisi syntynyt tilanne, jossa moni kunta olisi voinut jäädä ilman edustajaa yhtymämallin isommassa yhtymässä, josta kuitenkin olisi lähetetty laskuja terveyspalveluista kaikkien yhtymäkuntien maksettavaksi erikseen.

Tähän ongelmaan ratkaisuksi silloisen perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta on nyt sorvattu maakunnallinen sote-malli, jossa laskuja ei enää läheteltäisi kuntiin, vaan luotaisiin aito itsehallinnollinen maakunta omine varoineen ja velvoitteineen järjestämään sote-palvelut. On selvää, että ilman valinnanvapauskytkyä sote-uudistus maakuntapohjalta olisi jo hyväksytty ja toimeenpanovaiheessa, sillä sote-palvelujen maakunnallistamiseen itsessään ei sisälly merkittäviä riskejä.

Tapahtuipa lähikuukausina valinnanvapauden osalta mitä tahansa, sote-uudistus tullaan toteuttamaan Suomessa hallituspohjasta riippumatta maakuntapohjalta, koska malli perustuu olemassaoleville luonnollisille hallintoalueille ja mukailee myös sairaanhoitopiirien nykyistä määrää. Ajatukset esimerkiksi viiden alueen sote-mallista ovat utopiaa ja 12 aluettakin olisi hankalaa toteuttaa. Soten kohtalo ei kuitenkaan selviä ennen eduskunnan kesätaukoa ja uusia mutkia voi tulla matkaan entisten lisäksi.

(Kirjoitus on julkaistu Seinäjoen Sanomissa 13.6.2018)

P.S. Kuten edellisessä kirjoituksessani kerroin, 10.6. mennessä tapahtui eduskunnassa merkityksellisiä asioita, jotka selittävät keväällä sitä ennen tapahtuneita asioita.

Päivän pihvi?

Tiistai 24.4.2018 klo 13:56 - Vesa-Matti Saarakkala

Tänään on herännyt aiheellisesti kysymys siitä, vesa-matti_saarakkala__Kopio.jpgonko joillakin tahoilla hallituksen piirissä halu saada hallitus kaatumaan jonkin tekosyyn varjolla, jotta voitaisiin väistää vaikean valinnanvapauslakipaketin loppuunkäsittely eduskunnassa? Onko halu väistää tosiasiat ja ikävät totuudet, provosoimalla hallitus jollakin tavalla kriisiin ja kaatumaan? Herää myös kysymys, pelätäänkö joissakin piireissä Harry Harkimon käynnistämää Liike-hanketta niin, että pitäisi nopeasti saada hallitus nurin, ettei tuolle liikkeelle jäisi ylimääräistä valmistautumisaikaa tuleviin koetuksiin.

P.S. 25.4. Tämä yllä oleva hypoteesini on leimattu monen politiikantoimittajan toimesta hölynpölyksi. No, katsotaanpa, mikä on tilanne esimerkiksi 10.6. ja palataan sitten asiaan. Täytyy sanoa, että aika pihalla ovat monet toimittajat siitä, mitä eduskunnassa on meneillään ja miksi, vaikka heidän kuuluisi olla asioista kartalla. Heidän skenaarionsa ovat hyvin pinnallisia ja yksinkertaisia. Kuitenkin he heittelevät välillä itse puolihuolimattomasti skenaarioita hallituksen kaatumisesta ja mahdollisista ennenaikaisista vaaleista jne. ilman kunnollisia argumentteja ja syy-yhteyksiä. Sanoisin, että politiikantoimittaminen pitäisi olla laadukkaampaa ja vähemmän hyväuskoista. Moni toimittaja on täysin pihalla esimerkiksi sotesta, hallituksen keskeisestä rakenneuudistuksesta.

Maakuntauudistus Etelä-Pohjanmaan kohtalon kysymys

Torstai 22.3.2018 klo 8:55 - Vesa-Matti Saarakkala

vesa-matti_saarakkala__Kopio.jpg

Eduskunnalla on parhaillaan kätilöitävänään massiivinen maakuntasote-uudistus. Voidaan puhua vuosisadan hallinto- ja demokratiauudistuksesta. Synnytystuskat ovat luonnollisia ja uudistus voi vielä viime metreillä hajota perustuslakivaliokunnassa, mikäli maakuntapohjaiseen soteen liittyvää valinnanvapautta ei käytännössä kyettäisi panemaan toimeen.

Perustuslakivaliokunta ja sen käyttämät asiantuntijat ovat paljon vartijoina, sillä on totta, että sote-palveluiden uudistus on kiireellinen, mutta kiireellä ei voi perustella uudistusta, jos sisältö osoittautuisi käytännössä toimeenpanokelvottomaksi. Silloin lusikka pitäisi ottaa kauniiseen käteen ja muokata valinnanvapaus realistiseksi. Jos korjaustarpeet ovat isoja, kesäkuun takaraja tulee vastaan liian pian, mikä tarkoittaisi vähintäänkin maakuntavaalien siirtymistä keväälle 2019. Toivoisin, että kaikki puolueet voisivat tuossa tilanteessa tulla perustuslakiseulan läpäisevän maakuntapohjaisen aluejaon taakse ja sen kylkeen sorvattaisiin parlamentaariselta pohjalta hallittu valinnanvapaus, jolla lisätään tervettä kilpailua parantaen sillä palveluita.

Jos koko maakuntauudistus kaadettaisiin valinnanvapausähkyyn, kuten kokoomus on uhonnut, olisi tilanne Etelä-Pohjanmaan osalta dramaattinen. Jos hallitus samalla kaatuisi, on varsin todennäköistä, että seuraavan hallituspohjan muodostaisivat vaalien kautta Sdp, kokoomus, vihreät ja Rkp. Se tarkoittaisi, että maahan tulisi todennäköisesti 5, korkeintaan 12 sote-aluetta ja Seinäjoen seudusta ja Etelä-Pohjanmaasta tulisi hallinnon osalta Tampereen takamaata, jonkinlainen renkimaakunta ja susiensuojelualue. Voimakas Vaasan vaalipiirikin saattaisi hajota kahtia kun Keski-Pohjanmaa liitettäisiin Pohjois-Pohjanmaahan.

Eteläpohjalaiset ovat parhaimmillaan, kun saamme itse rauhassa huseerata ja häärätä omalla markillamme, mutta siitä ei hyvä seuraa, jos joudumme kartano-Suomen pompoteltaviksi. Seinäjoki ehkä pärjäisi, mutta muulle maakunnalle maakuntauudistuksen kaatuminen soteineen olisi kohtalokas potku takaraivoon.

(Kirjoitus on julkaistu Seinäjoen Sanomissa 21.3.2018)

Kansanedustajien sopeutumiseläkkeet lakkautettava

Torstai 15.3.2018 klo 18:30 - Vesa-Matti Saarakkala

Kiitän kansanedustajien sopeutumiseläkkeen poistamiseksi kerätyn kansalaisaloitteen vesa-matti_saarakkala__Kopio.jpgtekijöitä hyvästä työstä ja samalla onnittelen siitä, että tämä kansanedustajien sopeutumiseläkekysymys on vihdoin saatu tänne eduskuntaan sillä tavalla, että nyt tähän epäkohtaan eduskunta melkoisella todennäköisyydellä joutuu ottamaan kantaa tekemällä tästä asiasta mietinnön ja tarvittaessa äänestämällä mietinnöstä.

 

Olen itse ensimmäisen kerran jo maaliskuussa 2013, siis viisi vuotta sitten, tehnyt tämän käsittelyssä olevan kansalaisaloitteen kanssa käytännössä 100-prosenttisesti samansisältöisen lakialoitteen, jossa esitin kansanedustajien sopeutumiseläkkeiden lakkauttamista ja kaikkien kansanedustajien siirtämistä sopeutumisrahajärjestelmän piiriin, kuten tässä kansalaisaloitteessakin tehdään. Oma aloitteeni ei saanut silloin kovinkaan paljon julkisuutta eikä myöskään kannatusta eduskunnassa, mutta nyt tuntuu tilanne muodostuneen erilaiseksi. Uskon, että tällä kansalaisaloitteella onkin nyt hyvät mahdollisuudet mennä läpi. Myös medialle on annettava tästä kiitosta, sillä kun 2016 uudemman kerran koitin itse asiaa edistää, silloin kansalaisaloitteella, se ei kerännyt kuin n. 4700 kannattajaa, vaikka olin laatinut kansalaisaloitteeni lakialoitteen muotoon pykäliä myöten. Aika ei ollut silloinkaan vielä kypsä, eikä aloite herättänyt juurikaan huomiota. Nyt media on penkonut asiaa käytännössä viikottain, mikä on muokannut poliittista maaperää asian kannalta hedelmällisemmäksi.

 

Entinen puhemies Maria Lohela puhemiehen tehtävässä toimiessaan oli ensimmäinen vaikutusvaltaisessa asemassa oleva kansanedustaja, joka uskalsi tarttua tähän asiaan, joka on ymmärrettävästi monelle tämän etuusjärjestelmän piirissä olevalle kiusallinen ja arka, ja hän teki sen viime vuonna. Olen tyytyväinen, että nykyinen puhemies Risikko on päättänyt jatkaa Lohelan käynnistämää hyvää työtä sopeutumiseläkejärjestelmän räikeiden epäkohtien selvittämiseksi, korjaamiseksi, poistamiseksi tai kuten itse toivon, mieluiten koko sopeutusmiseläkejärjestelmän alasajamiseksi entistä nopeammin, mieluiten lakkauttaen se niin että kaikki sopeutumiseläkejärjestelmän piirissä nyt olevat istuvat kansanedustajat siirrettäisiin sopeutumisrahajärjestelmän piiriin, kuten aloitteessa ehdotetaan, ja jos mahdollista sopeutumiseläkkeet lakkautettaisiin myös jo niitä nyt nauttivilta siirtäen heidät sopeutumisrahajärjestelmän kautta pois kultapossukerhosta.

 

Tuhansien eurojen kuukausittainen sopeutumiseläke tarvittaessa henkilön vanhuueläkkeelle siirtymiseen asti ennen vuotta 2011 valituille kansanedustajille on täysin posketon ja kohtuuton. Se on sitä suhteessa tavallisiin kansalaisiin, joilla on mahdollisuus korkeintaan vain rajattuun ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan ja sen on sitä suhteessa ensimmäistä kertaa vuoden 2011 vaaleissa tai sen jälkeen ensimmäistä kertaa valittuihin kansanedustajiin nähden, jotka ovat kestoltaan rajatun ja tasoltaan esimerkiksi ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan nähden matalan työttömyysturvan, eli sopeutumisrahajärjestelmän piirissä. On melkoinen etuoikeus suhteessa muihin eduskuntavaaliehdokkaisiin tehdä näyttäviä vaalikampanjoita tietoisena siitä, että mikäli ei tule valituksi, yhteiskunta rahoittaa taloudellisen riskin realisoitumisen käytännössä ruhtinaallisesti, jos muuta toimeentuloa ei ole, tai vaikka olisikin, ei töihin ole pakko mennä ja pääomatulojakin voi ansaita sopeutumiseläkkeen niistä leikkautumatta. Tällainen mahdollisuus vääristää poliittista kilpailua.

 

Julkisuudessa olleet esimerkit myös todistavat, että sopeutumiseläkejärjestelmää käytetään aika usein maksimaalisesti kaikki porsaanreiät hyväksi käyttäen ja keplotellen. Poliittisen järjestelmän uskottavuus kärsii aivan liikaa siitä, että joillekin erityisyksilöille on taattu tällainen melkeinpä elinikäinen kultainen kädenpuristus.

 

Kun eduskunta ennen vuoden 2011 eduskuntavaaleja teki muutoksen sopeutumiseläkejärjestelmän alasajamiseksi, jättäen kuitenkin silloisessa eduskunnassa istuneille edustajille itselleen tämän etuoikeuden lähes elinikäiseen kultaiseen kädenpuristukseen, asiassa vedottiin perustuslakiin, vaikka perustuslakivaliokunnan ei annettu edes lausua tästä asiasta mitään. Nyt taitaa tilanne olla se, että katsotaan myös perustuslakivaliokunnassa, kestävätkö silloiset heitot kansanedustajien sopeutumiseläkkeiden muka nauttimasta perustuslainsuojasta todellisuudessa merivettä.

 

On tullut aika lakkauttaa kansanedustajien sopeutumiseläkejärjestelmä kaikilta kansanedustajilta ja siirtää sekä entiset että nykyiset kansanedustajat tasoltaan selkeästi matalamman ja kestoltaan rajatumman työttömyysturvajärjestelmän piiriin.

Moraalitonta menoa eduskunnassa - "siemenlinkolaki" on ultraliberaaliuden uusin saavutus

Keskiviikko 21.2.2018 klo 22:56 - Vesa-Matti Saarakkala

Arvoisa herra puhemies! Meillä on todella viime vaalikaudella jo ollut näitä lakihankkeita vesa-matti_saarakkala__Kopio.jpgsukupuolineutraalisuuden lisäämiseksi täällä käsittelyssä, ja meillä on hyväksytty tämä homoliittolaki jo aiemmin täällä eduskunnan niukalla enemmistöllä. Siinä mielessä tämä on loogista jatkumoa sille lainsäädäntötyölle, jota tässä talossa enemmistön päättämänä on haluttu tehdä. Ja tavallaan ymmärrän niiltä, jotka tätä lakiesitystä kannattavat, sen argumentin, että me, ketkä emme tätä nyt kannata, kuten itse, olemme ikään kuin jälkijunassa tätä vastustamassa. 
Mutta sitten tullaan siihen kysymykseen, miten tähän tilanteeseen on päädytty. Tähän on tultu sillä lailla, että on tullut ensiksi tämä rekisteröity parisuhde keskenään samaa sukupuolta oleville henkilöille. Sanottiin, että tämä on hyvä ja se riittää. Sitten seuraavaksi sanottiin, että ei se riitäkään, että kyllä pitää saada hedelmöityshoidot itsellisille naisille, koska jokaisella naisellahan on periaatteessa mahdollisuus hankkiutua raskaaksi myös sillä tavalla kuin tavanomaista on ollut, ennen kuin tämä tekniikka on kehittynyt näin hienoksi, että on näitä hedelmöityshoitoja mahdollisuus saada. Ja sen jälkeen sitten sanottiin, että kun nyt on kuitenkin sellainen tilanne, että tämä nainen ei välttämättä, joka on tämän hedelmöityshoidon saanut, olekaan itsellinen vaan hänellä voikin olla kumppani, niin tämä kumppani on nyt sitten vahvistettava myös toiseksi vanhemmaksi, ja näin on sitten tultu siihen vaatimukseen, että haluttiin tämä perheen sisäinen adoptio. No, sekin on sitten annettu. Seuraavaksi sitten tultiin siihen, että kun nyt on näitä homoperheitä olemassa — ei siinä mitään — niin nyt sitten pitää saada myös tämä avioliittolaki, sellainen kuin on heteroille ollut. Ja sen myötä sitten tultiin siihen, että kun sekin on nyt tähän saatu, niin sitten pitää saada myös se adoptio-oikeus, siis ulkoiseen adoptioon. Aina on tullut se uusi vaatimus, ja näitä ei ole tuotu esiin siinä kohtaa, kun on hyväksytty näitä uusia hankkeita aina tipotellen. 
Ja sen takia, niin kuin minä kansanedustajana, joka vastustan homoavioliittoja ja vastustan myös sitä, että ylipäätään hedelmöityshoitoja annetaan itsellisille naisille, minusta ne kuuluvat vain heteropariskunnille ja mieluiten vielä avioliitossa oleville, koska se on lapsen etu — kun keskimäärin avoliitosta erotaan herkemmin kuin avioliitosta, niin minä katson, että se on lapsen etu — että annettaisiin vain avioliitossa oleville ja heteropareille. No, lainsäädäntö on muuttunut ajat sitten, mutta kun se tapa, millä tähän on tultu, on ollut tällainen, [Eva Biaudet’n välihuuto] voisi sanoa, hämäävä ja vääristelevä ja se on viekkaudella tuotu tähän tilanteeseen, niin minä ainakin katson oikeudekseni siitä huolimatta, että on tietyllä tavalla loogista tämäkin seuraava askel ottaa, vastustaa sitä. Minä vastustan sitä loppuun asti ja olen sitä mieltä tosiaan, että kun kerran hedelmöityshoidossa, voi ajatella niin, kyse on hoidosta ja kun lähtökohtaisesti vain keskenään eri sukupuolta olevat henkilöt voivat yhdessä luonnollista tietä saada jälkikasvua, niin voi kysyä — minä en oikein maalaisjärjellä ajattelevana sitä ymmärrä — minkä ihmeen takia yksittäiselle ihmiselle pitäisi tällainen hoito antaa. Jo alkujaankin tämä ajatus on jokseenkin erikoinen ja luonnonvastainen, ehdottomasti. 
Tällaisia hankkeita voidaan toki täällä juntata eteenpäin enemmistöpäätöksin, mutta se, mitä nyt itse vähintään edellyttäisin täällä salissa, on se, että annettaisiin edes mahdollisuus toisille olla sitä mieltä kuin ovat. Tämä ajattelutapa, jota esimerkiksi itse edustan, on varsin yleinen ajattelutapa maailmalla, enkä ole mikään vähemmistöajattelija tässä ollenkaan. Eli tavallaan se sellainen ihmeellinen väheksyminen, mitä täällä tuodaan esille, on omiaan kasvattamaan sitä, voisi sanoa, sellaista ylimääräistä turhautumista, mitä tuolla monet ihmiset kokevat. Te teette huonon palveluksen näille vähemmistöille käyttäytymällä täällä sillä tavalla, jolla teistä monet ovat tänään täällä käyttäytyneet.
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/LaVM_1+2018.aspx

Tiedustelulainsäädännössä tunnustettava tosiasiat

Tiistai 20.2.2018 klo 17:11 - Vesa-Matti Saarakkala

vesa-matti_saarakkala__Kopio.jpg

Tiedustelulainsäädännön luomiselle ja perustuslain muuttamiselle kiireellisesti on olemassa erityisen painavat perusteet: Lakivalmistelu on aloitettu käytännössä jo 2013. Nyt elämme vuotta 2018. Välissä on nähty Krimin laiton valtaus, hybridisodankäyntiä käytännössä, kansainvaellus ja laiton maahanmuuttoaalto Eurooppaan, satojen tuhansien henkilöiden laiton maassaoleskelu EU:ssa, ulkopuolisten tahojen systemaattinen vaikuttaminen USA:n presidentinvaaleihin, terrorismin uudet muodot ja terroristitekojen yhä laajempi valmistelutoiminta tietoverkkoja hyväksi käyttäen. Suomi ei voi jäädä faxiaikaan.

Olemme jo nyt käytännössä myöhässä näiden tiedustelulakien kanssa. Joidenkin eduskunnassa esiintuomalla logiikalla siitä seuraa johtopäätös, että kun ei-toivottu asiantila on vallinnut jo pitkään, kiirettä ei välttämättä tarvitsi pitää nytkään, vaan voitaisiin ottaa jopa vuosi lisäaikaa siirtäen asian lopullinen käsittely seuraavalle eduskunnalle. En usko, että kansalaisten enemmistö hyväksyy tällaista näkökulmaa. Valtion tärkein tehtävä kun on huolehtia kansalaistensa turvallisuudesta.

Kansalaisten suojelemisen keinoja on punnittava nyt käsittelyssä olevan lakihankkeen yhteydessä mm. kansalaisten yksityisyyden suojan suhteen. Se on erittäin tärkeää. Samaan hengenvetoon voi todeta, että jo tällä hetkellä useilla Suomen valtioon mitenkään liittymättömillä tahoilla on parhaillaan kyky ja mahdollisuudet tarkkailla ja seurata tietoliikennettä ja sen sisältöä Suomessa, myös yksittäisten kansalaisten. Esimerkiksi eduskuntatyössä on ainakin itselleni eteen tullut tilanteita, joissa olen joutunut viranomaisten pyynnöstä jättämään viestintävälineet pois käytöstä ja erilliseen tilaan, kun olen saanut jotakin informaatiota. Se tarkoittaa sitä, että viestintävälineiden kautta voidaan seurata suhteellisen helposti jo nyt ketä tahansa. Ja uskoakseni eduskunnassa tietoturva ainakin kaiken järjen mukaan on varsin korkealla tasolla.

Luomalla edes rajoitetun kyvyn ja tarkkaan rajoitetut ja valvotut mahdollisuudet suomalaisille turvallisuusviranomaisille vastaavaan toimintaan mielestäni emme kavenna suomalaisten oikeutta yksityisyyteen, vaan päinvastoin parannamme näitä oikeuksia, kun emme jätä Suomen tietoverkkoja ulkovaltojen tiedustelutoiminnan ja rikollisten suhteellisen vapaasti käytettävissä olevaksi temmellyskentäksi, jossa Suomen kansalaisten yksityisyys on lähinnä vitsi. Asiat tulee siis asettaa mittasuhteisiinsa ja säilyttää todellisuudentaju.

Meidän on tässä tilanteessa jätettävä kirkasotsainen idealismi ja toisaalta turha dystopian maalaaminen vähemmälle ja tunnustettava tosiasiat sekä realiteetit. Yksityiskohtia tarkkaan punnitsemalla ja harkitsemalla ja demokraattisen prosessin läpivalaisulla tästä lainsäädännöstä tullaan saamaan hyvä.

Populisteille kannatusta kultatarjottimella?

Perjantai 2.2.2018 klo 13:04 - Vesa-Matti Saarakkala

vesa-matti_saarakkala__Kopio.jpg

Presidentinvaalit näyttivät, että pääosa suomalaisista ei perusta populismista. Niinistö otti murskavoiton. Samalla vaali kertoi kuitenkin myös siitä, että osa perinteisistä puolueista on vaarassa ajautua mahdollisesti ahdinkoon, jos vaalien selkeitä signaaleja ei oteta vakavasti. Täytyy muistaa, että tällä kertaa populisteilla oli vastassa yksi Suomen kaikkien aikojen suosituimmista, arvostetuimmista ja uskottavimmista ehdokkaista. Parempaa ei ole, eikä ihan heti tule.

 

Populisteille ollaankin kovaa vauhtia oikein kultatarjottimella tarjoilemassa aimo siivua puoluekannatuskakusta, ilman että heidän tarvitsee todellisuudessa itse edes osallistua sen leipomiseen. Heillä ei ole tarjota uskottavaa kakkureseptiä koko kansakunnalle, mutta monia äänestäjiä kiinnostaakin lähinnä se, että onhan juuri heille tarjoiltavassa kakkupalassa mukana juuri se heidän lempitäytteensä, eikä missään nimessä sitä pahaa, yskänlääkkeeltä maistuvaa, sivumakua. 

 

Tähän pienen ihmisen kainoon toiveeseen populisteilla on aina mahdollisuus vastata: Tottahan toki, me emme perusta mistään kakunleipomisesta - se on ihan naurettavaa ja turhaa - vaan valmistamme sinulle juuri sopivan viipaleen! Vesi herahtaa kielelle jo pelkästä lupauksesta. ”Voiko näin hyvää olla olemassakaan?”, ajattelee äänestäjä. ”Että oikeinko viipaleen ja juuri minulle – pienelle ihmiselle?” Pakko maistaa! Näyttää niin herkulliselta ja hyvältä. Isken hampaani tuohon ja hotkaisen koko palan vaikka kerrallaan. En edes pureskele, nielen vain! Nautiskellen ja maiskutellen. Kyllä, ei sivumakuja, ei outoa jälkimakua, pelkkää hyvää vain! Tuskin hampaatkaan tästä menee, kun ei tarvitse edes pureksia näin hyvää ja suussa sulavaa herkkua! Tämä leivos ei ole ottanut jääkapissakaan makua muista, vaan maistuu samalta tänään kuin eilenkin. Tietysti sitten myös huomenna. Tätähän voisi syödä siis vaikka joka päivä! Uskomatonta. Niin ainutlaatuista! Tästä tunteesta en halua luopua, jos ei pakko ole. Pelkkä ajatus jo saa hyvälle tuulelle. Tähänhän voisi vaikka tottua. Miksi syödä enää kohtuullisen hyvää, kun tarjolla on ylihyvää?

 

Keskustan Vanhasen ja Sdp:n Haataisen äänisaaliit olivat suorastaan surkealla tasolla ottaen huomioon heidän pitkäaikainen kokemuksensa politiikasta ja vahva osaamistaso sekä hyvä esiintymiskyky. Jos esimerkiksi Vanhanen erinomaisena puhujana olisi ollut yhä keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja, hänen kannatuksensa olisi toki voinut olla vaikka kaksinkertainen. Kampanjan kannalta hänen pahin virheensä oli siirtyä eduskunnassa keskustan ryhmäjohtajan paikalta ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan paikalle. Mutta isossa kuvassa kyse on muustakin kuin kampanjan kannalta tehdyistä virhesiirroista, kuten edellä olevassa kappaleessa kerroin.

 

Henkilökohtaisesti minua ei yllätä, että vaikeuksia ns. vastuullisille poliittisille voimille on taas alkanut tulla. Soten eteenpäinvieminen ei ole näyttänyt asiantuntijapalautteeseen nähden erityisen vakuuttavalta ja uskottavalta. Aikarajatkin ovat paukkuneet jatkuvasti, mutta aina on luvattu, että kyllä kohta valmista, enää pikkuisen tätä ja tuota, enää vähän tästä ja tuosta pois ja sitten on iso kakku valmis! Kaikki politiikkaa seuraavat tietävät syyt, tai syyn, keittiön välillä kaaokseltakin näyttäneeseen valmistusprosessiin, joten en niitä tässä hallituspuolueen edustajana lähde erittelemään. Sanonpahan vain, että maakuntamalli on oikea ja kehityskelpoinen malli ja eduskunnan tuleva puhemiesvalinta voi kertoa monestakin asiasta soten ympärillä.

 

Aktiivimallin kanssa on ajauduttu nyt tukkanuottasille SAK:n kanssa. Tämä olisi vältetty tekemällä pieni viilaus malliin perustuslakivaliokunnan ohjeiden pohjalta, jolloin, jos työttömästä itsestään riippumattomasta syystä aktiivisuusehto ei täyty, hänen työttömyysturvaansa ei leikata. Mutta, jos halutaan ehdoin tahdoin antaa populisteille ääniä, käyhän se näinkin. Sehän ei ole suinkaan kaikilta pois. Lusikka otetaan kauniiseen käteen sitten aikanaan. Tavalla tai toisella populistit ovat siinäkin voittajia.

 

Sudet juoksentelevat täällä Etelä-Pohjanmaalla ainakin Kurikassa jo lähes taajamassa, ainakin sen liepeillä. Sivukylillä sudet väijyvät jo ihmisten pihoissa. Ei ole ihme, jos populisteille valuu ääniä tällaisestakin. Mitä vaihtoehtoa ihmisille jää, jos tällaisia helppojakaan asioita ei hoideta? Mikään yllätys ei susien määrän kasvu asiaa seuraaville voi olla. Tietoa kyllä on tarjolla. Mutta ei kai sekään ole kaikilta pois, vaikka sudet tulisivat ihan kotiovelle. Se on ainakin moraaliton luontokappale, vahva peto, joka pärjää luonnontilassa. Ehkä meidän tehtävä on suojella luonnostaan vahvoja?

 

Jos hallituspuolueet kampittavat toisiaan, populistit tulevat ja korjaavat potin. Tässä tulitikkuleikissä yhden tahon päärakennus paloi jo kivijalkaan asti. Keskustalla ei ehkä kartanon päärakennus ole tulessa, mutta ainakin piharakennuksen nurkka jo kytee. Ylpeys käy lankeemuksen edellä politiikassakin. Näillä mietteillä kevätistuntokauteen 2018.

Tolkun linja voitti

Sunnuntai 28.1.2018 klo 21:17 - Vesa-Matti Saarakkala

vesa-matti_saarakkala__Kopio.jpg

Virassa oleva tasavallan presidentti Sauli Niinistö uusi vaaleissa valtakirjansa seuraavaksi kuudeksi vuodeksi saaden heti vaalien ensimmäisellä kierroksella reilusti yli puolet annetuista äänistä, mikä on Suomessa historiallista.

Suomalaiset kiittivät kansanliikkeen riveistä ehdolla ollutta Niinistöä hyvin tehdystä työstä ja halusivat ulkopoliittiselle nykylinjallemme jatkuvuutta keskellä epävakaata kansainvälispoliittista tilannetta. Tolkun linja voitti!

Korkeahko äänestysaktiivisuus yhdistettynä Niinistön huimaan yli 60 prosentin kannatukseen lähettivät vahvan viestin kaikille haastajille: Pitää olla todellista asiaa eikä vain asiantynkää ja todellista asiauskottavuutta eikä vain uskoa asioihin, jotta voi saada laajan kannatuksen. Protestiääniä poskettomalla - ja näin entisen populistin silmin tarkasteltuna suoraan sanoen heikkotasoisella - populismilla tuli näissä vaaleissa vain niukasti, eikä pelkkä ehdolla oleminen puolueiden ”sotureinakaan” tuonut kovin kummoisia kannatusprosentteja. Monelle puolueuskovaiselle oman puolueen ehdokkaan laihaksi jäänyt tulos oli varmasti veret seisauttava kokemus ja muistutus yksilöiden ja myös aatteiden poliittisesta kuolevaisuudesta nyky-yhteiskunnassa, sekä siitä että äänestäjät ovat vaaleissa aina aika armottomia eikä heitä voi ohjailla.

Jokainen presidenttiehdokkuus oli silti hatunnoston arvoinen suoritus, koska kampanjat vaikuttivat intensiivisiltä ja palvelivat jokainen demokratiaamme, mikä on vakauden kannalta tärkeintä. Demokratia ei aina tunnu kovin luovalta ja tehokkaalta järjestelmältä, mutta se on loppujen lopuksi kaikkien kannalta se kohtuullisin päätöksentekojärjestelmä yhteiskunnallisella tasolla ja tuonut myös eniten yhteiskunnallista kehitystä.

Olen tyytyväinen, että oma ehdokkaani, joka oli ehdokkaista mielestäni nykytilanteessa selkeästi paras ja pätevin tasavallan presidentiksi, voitti. Onnittelut Sauli Niinistölle!

Presidentinvaalissa sunnuntaina korkeat panokset

Torstai 25.1.2018 klo 18:30 - Vesa-Matti Saarakkala

vesa-matti_saarakkala__Kopio.jpg

Ehkä jo sunnuntaina selviää, kenet kahdeksasta hakijasta me suomalaiset palkkaamme Suomen tasavallan presidentin työhön johtamaan ulkopolitiikkaamme ja toimimaan puolustusvoimiemme ylipäällikkönä.

Gallupit eivät äänestä, vaan kansalaiset, joten mitään varmaa lopputuloksesta ei voida sanoa, mutta gallupit todennäköisesti ennustavat lopputulosta oikeansuuntaisesti. Jos marginaalit ovat pienet, ennustukset voivat mennä pieleen näillä näkymin siinä, ratkeaako vaali jo ensimmäisellä kierroksella vai antaako enemmistö suomalaisista tehtävää hoitaneelle puolueettomalle ehdokkaalle Sauli Niinistölle epäluottamuslauseen ja päästää toiselle kierrokselle häntä vastaan gallupeissa kakkos- ja kolmospaikoilla keikkuvat vihreiden Pekka Haaviston tai valitsijayhdistyksen Paavo Väyrysen.

Nyt näyttää siis siltä (https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005538817.html), että ääni jollekin muulle ehdokkaalle kuin Niinistölle voi käytännössä olla ääni Väyryselle tai Haavistolle, sillä nämä kaksi kärkkyvät paikkaa kakkoskierrokselle, jos sellainen päästetään syntymään antamalla tukea muille ehdokkaille kuin Niinistölle yhteensä yli 50 %. Jos siis ei halua nähdä kakkoskierroksella vihreiden Haavistoa tai valitsijayhdistyksen Väyrystä, olisi viisainta äänestää nyt suoraan Niinistöä, jottei tarvitse tulla sitten myöhemmin katumapäälle.

Todennäköisimmät haastajat joviaali Haavisto ja Niinistöä parhaiten haastava Väyrynen ovat toki molemmat poliittiselta kokemukseltaan eittämättä päteviä hoitamaan tasavallan presidentin tehtävää, mutta kyse on siitä, olisivatko he pätevämpiä kuin Niinistö, jolla on esittää tehtävästä kuuden vuoden näyttö pitkän kansanedustaja- ja ministerikokemuksen lisäksi.

Gallupien mukaan toisella kierroksella peli olisi joka tapauksessa selvä, eli Niinistö päihittäisi vastaehdokkaansa täysin ylivoimaisesti. Näin ollen kakkoskierroksella olisi lähinnä yleispoliittista merkitystä, jolla Väyrysen kansalaispuolue saisi lentävän lähdön tuleviin eduskuntavaaleihin tai kuntavaaleissa nähty viherjytky mahdollisen jatkojytkyn eduskuntavaaleissa. Kun esimerkiksi petopolitiikan kanssa on ongelmia jo nyt, voi vain kuvitella, mikä olisi tilanne vihreiden ollessa suurten puolueiden joukossa ja hallituksessa.

Niinistö on onnistunut hoitamaan tasavallan presidentin tehtävää kiitettävästi. Suomen ulkopolitiikassa on hänen johdollaan saatu suhteita kohennettua erityisesti USA:han, ja Venäjänkin kanssa Niinistö on vaikeissa kansainvälisissä olosuhteissa onnistunut luovimaan tasapainoisesti ja jämäkästi. Vaikuttaa siltä, että yhteistyö ulkoministeriön ja tasavallan presidentin kanslian välillä on myös toiminut hyvin ja on soudettu samaan tahtiin. Suomen viennille ministereiden ja presidentin aktiivisuudella ja onnistumisella ei ole ollut ihan vähäinen merkitys.

Tehtävästään pian väistyvä tasavallan hierarkian kakkonen, eduskunnan puhemies Maria Lohela, on niin ikään onnistunut tällä saralla mm. Kiinassa. Hänkin muuten äänestää Sauli Niinistöä.

(Kirjoitus on julkaistu Ilkassa ja Kurikka-lehdessä 25.1.2018)

Accuscoren vaaliennuste 22.1.2018: http://www.iltalehti.fi/politiikka/201801222200687508_pi.shtml?_ga=2.247180487.252637488.1516549153-1415704445.1497214233

Ääni Niinistölle on ääni rakentavalle ja ratkaisukeskeiselle tulevaisuudelle

Keskiviikko 17.1.2018 klo 13:01 - Vesa-Matti Saarakkala

vesa-matti_saarakkala__Kopio.jpg

Äänestän tänään kansanliikkeen ehdokas Sauli Niinistöä jatkamaan tasavallan presidenttinä. Hän on hoitanut tehtävää suomalaisten kannalta hyvin ja arvokkaasti. Hän on reaalipoliitikko, jolla on niin vahvat näytöt ja laaja kannatus, ettei hänellä ole myöskään tarvetta kosiskella kansaa minkäänlaisella halpahintaisella tai epärealistisella harhauttamisella eikä hän myöskään ole liian ylpeä, vaan kannatukseensa ja kokemukseensa nähden häntä voi pitää jopa nöyränä ja vaatimattomana. Hänen edustamansa täsmällisyys ja tarkkuus ovat politiikassa ehdottomasti tärkeitä ominaisuuksia. Pikkuvikoineenkin hänessä yhdistyvät sellaiset hyveet, joita politiikassa on erittäin vaikea kenenkään saavuttaa.

Jos on tyytyväinen häneen presidenttinä, olisi suorastaan väärin olla antamatta tukeaan hänelle. Presidentti on työ ja siihen pitää valita paras. Ja kun kerran ehdokasjoukosta erottuu tälle paikalle yksi hakija, joka on tehtävään parempi kuin muut, annetaan oikeuden tapahtua, ja valitaan hänet. Annetaan vahva viesti siitä, mikä tulee olla Suomen suunta tulevaisuudessa ja avataan latua myös tuleville sukupolville. Moni ehdokas pystyy esittämään hyviä kysymyksiä, mutta jos hakee realistisia vastauksia ja latu-uraa eteenpäin, on Sauli Niinistöllä tarjota siinä ehdottomasti selkeimmät koordinaatit suomalaisille. Ääni Niinistölle on ääni rakentavalle ja ratkaisukeskeiselle tulevaisuudelle.

Ilman rohkeutta ja uhrauksia Suomi ei olisi Suomi

Keskiviikko 6.12.2017 klo 9:04 - Vesa-Matti Saarakkala

vesa-matti_saarakkala__Kopio.jpg

Ilman Suomen senaatin esittämää ja eduskunnan enemmistön 100 vuotta sitten hyväksymää itsenäisyysjulistusta Suomi olisi jäänyt osaksi Neuvosto-Venäjää. Osaksi Neuvosto-Venäjää Suomi olisi saattanut ajautua myös silloin, jos sisällissota 1918 olisi päättynyt toisenlaiseen lopputulokseen. Ilman veristä sisällissotaa Suomessa ei kuitenkaan olisi annettu työväestölle ja torppareille 1920-luvulla niitä oikeuksia, jotka olivat tarpeen ja keskeisiä kansakunnan yhtenäisyyden kannalta siinä vaiheessa, kun seuraavan kerran ulkoinen uhka Neuvostoliiton sotilaallisen hyökkäyksen muodossa 1939 kyseenalaisti Suomen itsenäisyyden. 

 

1930-luvun alussa maatamme ja demokratiaamme koetteli myös oikealta suuntautunut maan sisäinen ääriliikehdintä, mutta ehkä juuri sen muodostaman poliittisen paineen seurauksena neuvostomielinen kommunistien toiminta ajettiin Suomessa maan alle häiritsemästä Suomen itsenäisyyden vahvistamistyötä. Äärioikeisto itsessään taltutettiin myös, ja demokratia voitti näin diktatuuripyrkimykset.

 

Talvisodassa 1939-40 suomalaiset tekivät suurvalta Neuvostoliiton sotilaallisen hyökkäyksen torjumalla ihmeen, joka hakee sotahistoriassa vertaistaan. Jatkosodassa 1941-44 Suomi joutui käytännössä valitsemaan puolensa liittoutuen natsi-Saksan kanssa. Ilman Suomen liittoutumista Neuvostoliitto olisi todennäköisesti saanut vallattua Suomen ja olisi sen myös tehnyt. Irtautuminen natsi-Saksan liittolaisuudesta 1944, kääntyminen liittolaista vastaan Lapin sodan muodossa 1944-45 ja taitava diplomatia toisen maailmansodan loppuvaiheessa, jatkuen vuosikymmeniä aina Neuvostoliiton hajoamiseen 1991 oli takuuna vaurauden ja länsimaisen sivistyksen rakentamiselle Suomessa.

 

Hakeutuminen Euroopan unioniin 1995 oli nykyhetkestä tarkasteltuna myös viisas päätös, vaikka EU ei täytäkään kaikkia ideaalin demokratian tunnusmerkkejä. Jos olisimme tänä päivänä Ukrainan asemassa, sopii epäillä, olisiko Suomi yhtä itsenäinen ja demokraattinen kuin EU-Suomi nyt on. Olisiko Suomi edes oma itsenäinen valtionsa? Pieniä maita, kuten Viroa, Latviaa ja Liettuaa historia on opettanut julmasti, ja siksi niissä tehtiin ratkaisut syvästä länsiliittoutumisesta heti, kun se vain oli mahdollista. Näin jälkeenpäin voi todeta, että aikaikkuna oli erittäin pieni.

 

Kohtalonyhteytemme jatkossakin kietoutuu länteen. Joudumme valitsemaan tiiviin suhteen osana länttä kaikkine etuineen ja haittoineen tai riskeeraamaan sen kuvittelemalla Eurooppaan rinnakkaistodellisuuden, jollaista ei ole näköpiirissä ilman rahaliiton ja EU:n hajoamista. Jos EU- ja rahaliitto hajoaisi, Suomi nykyisellä ulko- ja turvallisuuspolitiikallaan jäisi yksin Venäjän kylkeen. Siinä vaiheessa liittoutuminen Natoon ei enää onnistuisi. Suomalaisten on siis parasta toivoa EU:lle ja sitä toistaiseksi koossa pitävälle rahaliitolle pitkää ikää, jos Nato-jäsenyys ei EU-Suomessa saa kannatusta.

 

Niiden, jotka kannattavat Nato-jäsenyyttä, mutta vastustavat Suomen jäsenyyttä EU:ssa, tulisi käytännössä ajaa Nato-liittoutumista aktiivisesti, sillä jos Suomella on ylipäätään mahdollisuus liittyä Natoon, se mahdollisuus on vain EU-oloissa. Ne, jotka eivät kannata kumpaakaan jäsenyyttä, kuvittelevat ilmeisesti Kekkosen aikojen palaavan Eurooppaan.

 

Hyvää itsenäisyyspäivää!

Valehteliko Lauri Nurmi?

Lauantai 18.11.2017 klo 12:17 - Vesa-Matti Saarakkala

vesa-matti_saarakkala__Kopio.jpg

Lännen Median toimittaja Lauri Nurmelta ilmestyi jokin aika sitten kirja ”Perussuomalaisten hajoamisen historia”, jossa hänen perusväitteensä on, että viime kesäkuussa tapahtunut perussuomalaisen eduskuntaryhmän hajoaminen olisi ollut jo ennen perussuomalaisten puoluekokousta yhdessä hallituskumppanien, erityisesti pääministeri Juha Sipilän, kanssa ennalta suunniteltu varo-operaatio. Olen lukenut kirjan tarkkaan heti, kun se ilmestyi enkä ole tuominnut sitä. 

 

Nurmi on ehtinyt saada perussuomalaisten puoluekokousta edeltäneestä skuupistaan, jossa hän etukäteen väitti tietävänsä eduskuntaryhmämme hajoavan siinä mittakaavassa kuin lopulta tapahtui, jo Suomen Kuvalehden journalistipalkinnon. Hänet on nostettu koko kansakunnan kaapin päälle.

 

Tänään Iltasanomissa todistetaan autenttisin lähtein, että Nurmen skuuppi eduskuntaryhmän tulevasta hajoamisesta oli kuitenkin vain arvaus, joka sattui osumaan oikeaan. Tämänpäiväisen Iltasanomien jutun myötä todistustaakka väitetystä siirtyykin nyt toimittaja Nurmelle, ja nyt voidaan itse asiassa kysyä, valehteliko Nurmi. Nurmen pitäisi pystyä siis todistamaan, että hänen skuupissaan ei ollut kyse arvauksesta ja sen tueksi sepitetyistä hallituslähteistä, vaan että hänellä olisi ollut olemassa jälkeenpäinkin todistettavissa olevaa ennakkotietoa tulevista tapahtumista ja siitä miten hallitus pelastetaan.

 

Minua kiinnostaa tämä asia yhtenä asianosaisena, koska riviedustajana minun täytyy nyt luottaa joko keskeisiin Sinisten toimijoihin ja pääministeri Sipilään tai toimittaja Nurmeen. Toistaiseksi todistusvoimaltaan ylivoimaisesti parhaan näytön ovat pystyneet antamaan Sinisten virkamiehet tänään Iltasanomissa. Nurmen todisteet ovat pelkkiä nimettömiä lähteitä. Ovatko ne lopulta edes todellisia?

 

Pitäisikö Nurmen journalistipalkinto peruuttaa ja antaakin se Iltasanomien Timo Haapalalle? Mene ja tiedä. Mutta kuka leikkiin ryhtyy, se leikin nyt kestäköön.

 

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005454797.html

Vanhemmat kirjoitukset »