BLOGI

Itsenäisesti ajatteleva populisti on yhteisellä asialla

Share |

Lauantai 9.5.2009 klo 13:07 - Vesa-Matti Saarakkala


Oman poliittisen ajatteluni lähtökohdat kumpuavat oikeudenmukaisuudesta, vm_saarakkala2.jpgtasa-arvosta ja kansanvallasta.

 

Demokratiassa jokainen mielipide on samanarvoinen

Demokratia eli kansanvalta on paras päätöksentekojärjestelmä, sillä demokratiassa jokaisella on yksi ääni. Kansanvallan näkökulmasta ei ole olemassa huonompia tai parempia mielipiteitä eli huonompia tai parempia ääniä. On vain ääniä.

 

EU-vaaleissa vastakkain populistit ja elitistit

Erityisesti EU-vaaleissa korostuvat ideologiset lähtökohdat. Itse edustan poliittisella kentällä populistista ajattelua ja toimintaa. Vastapuolena on elitistinen ja ylikansallisuutta korostava poliittinen katsantokanta, jossa korostuu käytännössä vahvimman valta.

Populisti on kansanvallan vahtikoira ja ukkosenjohdatin. Populistisessa politiikassa pyritään siihen, että yksittäiset kansalaiset, joista kukaan yksinään ei kykene vaikuttamaan päätöksentekoprosessin lopputulokseen kovinkaan merkittävästi, yritetään yhdistää. Jotta yhdistyminen olisi mahdollista, pitää olla yhteisöllisyyttä. Kieli, kulttuuri ja uskonto ovat sitä parhaimmillaan. Siksi populistit, kuten minä, ovat yleensä myös kansallisvaltiohenkisiä ja arvoiltaan konservatiivisia.

 

Pienen ihmisen puolella

Demokratian käsitteeseen eli kansanvaltaan sisältyy ajatus joukkojen vallasta yli erikoisasemassa olevan eliitin. Eliitillä on käytössään valtaresursseja kuten tietoa, taitoa, rahaa, suhteita, propagandavälineitä, poliittista kokemusta jne. Osa eliittiin kuuluvista on oman onnensa seppiä, osa on esimerkiksi perinyt asemansa. Eliittiin kuuluva ei ole automaattisesti elitisti, mutta jos hän käyttää asemaansa väärin, hajottaakseen joukkovoiman mahdollisuutta, silloin eliittikansalainen toimii populistin näkökulmasta väärin sekä ihmisyyden että kansanvallan kannalta. Silloin hän on elitisti.

 

Tasapainottelua oikean ja väärän välillä

Ihmisluontoon kuuluu eläinten lailla vahvimman pyrkimys sortaa heikkoja, mutta ihmiselle on annettu myös vastuuta toisin kuin eläimille, joiden perustehtävänä on vain lisääntyä ja palvella luonnon lakeja. Ihmiselämä on jatkuvaa tasapainottelua oikean ja väärän välillä: pitää pyrkiä eteenpäin ja antaa mahdollisuus kehitykselle. Toisaalta pitää ottaa huomioon heikoimmat. Ei vain sen takia, että heikot muuten suuttuisivat ja olisivat uhka, vaan siksi, että jokainen ihminen on aidosti yhtä arvokas.

 

Kansanvalta on enemmistölle ihmisistä paras järjestelmä

Kansanvalta järjestelmänä ei ole täydellinen, mutta se on paras mahdollinen. Siinä suurin osa ihmisistä saavuttaa ihmisarvoisen elämän. Kansanvalta on mahdollista vain kansallisvaltioissa. Elitistien perustelut siitä, että kansallisvaltioiden ja kansanvallan aika on ohi, koska maailma on muuttunut globaaliksi ja ympäristö on saastunut, ovat perimmäisiltä lähtökohdiltaan täysin kestämättömiä. Ne lähtevät siitä, että kun on tehty vääriä valintoja ja annettu valtaa ahneudelle sekä vahvimman vallalle, siltä tieltä ei voi enää poiketa.

Osa nykykehityksen kannattajista ei ole elitistejä siinä mielessä, että he haluaisivat välttämättä itselleen materiaa yhteiskunnassa sovellettavan vahvimman vallan kautta: osalle nykykehityksen kannattajista tärkeintä on ihmisen paluu luontoon osaksi luonnonlakien alaisuutta.