BLOGI

Miksi lisää maahanmuuttajia?

Share |

Keskiviikko 22.7.2009 klo 15:20 - Vesa-Matti Saarakkala


Satakunnan Kansassa oli 18.7. juttu Porin Suomi Areenan vm_saarakkala2.jpgmaahanmuuttokeskustelusta. Jutussa väitettiin minun sanoneen, että maahanmuuttajat ovat synnyttäjäkoneita. En ole niin kuitenkaan sanonut.

Tosi asiassa eräs maahanmuuttaja yleisöstä kysyi minulta, miksi Suomi (= Suomen valtio eli hallitus ja sen virkamiehet) haluaa lisää maahanmuuttajia, muttei tarjoa heille töitä. Vastasin, että maahanmuuttajat nähdään Suomessa lähinnä vääristyneen ikärakenteen korjaajina eli synnytyskoneina ja tulevaisuuden työvoimareservinä.

Minä en siis näe maahanmuuttajia synnytyskoneina, mutta minusta heille käytännössä tarjotaan sitä roolia, jos heille ei tosiasiallisesti löydy tällä hetkellä Suomesta riittävästi töitä ja siitä huolimatta heitä halutaan Suomeen lisää.

Myös puheet tulevaisuuden eläkepommista ja harmaantuvasta Suomesta tukevat tätä käsitystäni siitä, miksi vallanpitäjät näkevät maahanmuuttovirran kasvattamisen tärkeänä, huolimatta siitä, ettei kaikille uusille maahanmuuttajille löydy tällä hetkellä toimeentuloa muuta kuin sosiaalitoimistosta. Toki viime aikoina ovat arvovaltaiset tahot alkaneet maahanmuuttajien kotoutumisen ja Suomen houkuttelevuuden nimissä vaatia jopa maahanmuuttajien vanhempien tuomista Suomeen. Maahanmuuttajat kun onnistuvat huolehtimaan vanhuksistaan meitä suomalaisia paremmin. Näin tietysti vain silloin, jos maahanmuuttajavanhus ei sairastu vakavasti tai häntä on joku toinen lähipiiriin kuuluva kotona hoitamassa.

Normaalissa perheenperustamisiässä olevia suomalaisia ei ole juurikaan kannustettu hankkimaan lapsia, vaan tekemään lähinnä työuraa mahdollisimman tuottavasti ja tehokkaasti. Ei ole siis ihme, ettei väestönkasvu ole ollut riittävällä tasolla.

Nyt valtion rahaa löytyy muuttotappiokunnille turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten perustamiseen, mutta kun on kyse suomalaisten perheiden tukemisesta vaikkapa kotihoidontuen muodossa, jää kuntalisän maksaminen näiden muuttotappiokuntien omalle kontolle, vaikka todennäköisesti muuttotappiokuntaan lopulta jäävätkin vain syntyneen lapsen vanhemmat hoidettaviksi. Vastaavasti kunnan veroprosenttia voidaan tietysti nostaa, kun nostamisen hoitavat kunnalliset päättäjät ja kunnallisvero erilaisista verovähennyksistä huolimatta on suhteessa suurituloisille parempi verotusmuoto kuin veronmaksukyvyn mukaan määräytyvä valtionvero.

Opiskelijoitamme on viime aikoina alettu jopa vaatimalla vaatia lähtemään ulkomaille vaihto-oppilaiksi: Vallanpitäjät ja pääomapiirit eivät katso hyvällä, jos ei ole tarpeeksi kiertänyt maailmaa ja ole muutenkin riittävän muuntautumiskykyinen ja kaikin puolin sopeutuvainen. Esimerkiksi omatoimisen vanhustenhoidon yhdistäminen tähän menestyksen vaatimukseen on varmasti ollut hankalaa, mutta ehkä me suomalaiset emme vain yritä tarpeeksi.

Perheenperustamisesta ei valtiovalta kanna huolta, vaan turvaa siis maahanmuuttoon. Taloudellisen nousun aikana moni suomalainen on pitänyt tätä politiikkaa hyväksyttävänä. Onhan perheenperustamishaaveiden lykkääminen tarkoittanut paksumpaa lompsaa. Sen sijaan nyt, taloudellisesti huonona aikana, on syntyvyytemme taas kääntymässä kasvuun, kun todelliset perusarvot nousevat kunniaan.