BLOGI

Ajankohtaisen kakkosen homoilta herättää kysymyksiä - tässä vastauksia

Share |

Torstai 14.10.2010 klo 12:26 - Vesa-Matti Saarakkala


Ajankohtaisen kakkosen homoilta 12.10. on herättänyt kovaa keskustelua javesa-matti_saarakkala_puolueneuvosto_15.8.2010__kopio_2.jpg näyttäisi siltä, että homojen oikeuksista halutaan tehdä vaalikysymystä ainakin vihreiden ja median toimesta. Osa haluaa ottaa asiaan kantaa joko liittymällä kirkkoon tai eroamalla siitä. Onkohan muuten kirkkoon kuuluminenkin kannanotto tähän kysymykseen?

Eräs kansalainen otti minuun yhteyttä ja kysyi minulta, aikooko kansantahtoa korostavat Perussuomalaiset ottaa ohjelmaansa homojen oikeuksien puolustamisen, koska merkittävä kansanosa kannattaa ko. vähemmistöjen etujen voimallisempaa ajamista.

Ensin täytyisi tietysti määritellä, mitä homojen oikeuksilla tarkoitetaan.

Kansan tahdon osalta todettakoon, että kansan tahtoa ei mitata millään parin päivän aikana kirkosta eronneilla, vaan kansan tahto määritellään vaaleissa. Jos perustavaa laatua oleva kysymys homojen oikeudesta avioliittoon ja adoptioon on äänestäjälle tärkeä, meillä on vaaleissa kertoa asiaan selkeä kantamme ja siten edistämme kansanvallan toteutumista eli annamme äänestäjälle aidon mahdollisuuden punnita, edistämmekö hänen arvomaailmansa toteutumista. Puolueen kannan asiaan määrittää viime kädessä Perussuomalaisten puoluehallitus puolueneuvostossa esillä olleiden linjausten mukaisesti.

Seurasin Ajankohtaisen kakkosen tv-keskustelua ja oletan, että henkilö, joka minulle lähetti postia, kyseli asioista, joita siinä käsiteltiin.

Me emme hyväksy homojen avioliittoon vihkimistä, koska avioliitto ei ole samaa sukupuolta oleville tarkoitettu. Rekisteröidyn parisuhteen hyväksymme ja mielestäni se kertoo, että emme missään nimessä halua syrjiä homo- ja lesbopareja.

Lapsen saaminen ei ole subjektiivinen oikeus, emmekä sen takia hyväksy homo- ja lesbopareille adoptio-oikeutta. Perusteluna tähän on se, että kun tällaisella parilla ei ole missään olosuhteissa mahdollisuuksia saada lasta edes teoriassa, ilman ulkopuolista apua, ei heille tule antaa myöskään oikeutta adoptioon, sillä lapsen lähtökohtainen oikeus äitiin ja isään on vahvempi oikeus kuin ihmisparien keskinäisen tasa-arvon näkökulmasta tarkasteltu oikeus adoptioon. Asetumme tässä heikoimman osapuolen eli lapsen puolelle. (Olemme vastustaneet myös hedelmöityshoitojen antamista itsellisille naisille ja naispareille.)

Hyväksymme homot ja lesbot ihmisinä, ja ainakin itse näen homoseksuaalisuuden olevan myös osa luontoa, tosin normaalista poikkeavana osana, ja siis marginaalisena. Minusta homoseksuaalisuutta ei pidä keinotekoisesti normalisoida yhteiskunnallisella päätöksenteolla, mutta en hyväksy homoseksuaalien syrjimistä jne. Avioliiton ja adoption epääminen homo- ja lesbopareilta ei mielestäni ole syrjintää. Adoptio-oikeus ja oikeus avioliittoon ei ole mikään homojen oikeuksien edistämisen mittari, vaikka niin yritetäänkin väittää.

On sitten kirkon oma asia päättää, siunataanko homo- ja lesboliittoja. Se on itselleni jo vaikeampi kysymys, koska en ole teologiaa opiskellut tai tutustunut kirkon siunaamisperusteisiin riittävästi enkä ole mukana kirkon, vaan maallisen yhteiskunnan hallinnossa. Toistaiseksihan kirkko ei siunaa homo- ja lesbopareja ja siihen on varmasti kirkolla hyvät perusteet. Sen voin kuitenkin suoralta kädeltä sanoa, että hyväksyn samaa sukupuolta olevien parisuhteen rekisteröimisen. En hyväksy homoseksuaalien syrjintää ja jos huomaisin sellaista itse, olipa tilanne mikä tahansa, puuttuisin siihen.

Minulle sopii, että aiheesta keskustellaan julkisesti, sillä silloin asiaan saadaan otettua kantaa ja saadaan itse asiassa jyrkän kyllä/ei -keskustelun välillä olevat nyanssit esiin. Minulla on asiaan selkeä ja perusteltu mielipide enkä pelkää tuoda sitä esille, mutta en halua olla yhden asian ihminen enkä siis halua, että vaalit käytäisiin vain tästä yhdestä teemasta toisin kuin jotkut muut tahot. Se olisi mielestäni väärin, koska maassamme on paljon erilaisia kysymyksiä ratkottavana. En kuitenkaan halua vaieta asiasta, kun se kerran on nostettu yhteiskunnalliseen keskusteluun niiden tahojen toimesta, jotka haluavat ajaa homo- ja lesboparien oikeuksia vaatimalla heille oikeutta avioliittoon ja adoptioon.

Toivottavasti kanssani itse asiasta eri mieltä olevat arvostavat sitä, että kerron kantani asiaan.