BLOGI

TIEDOTE: Hallituksen turvapaikkakannasta eriävä mielipide

Share |

Lauantai 12.9.2015 klo 12:15 - Vesa-Matti Saarakkala


Kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala (ps.) on tänään 11.9. jättänyt hallintovaliokunnassa eriävän mielipiteen koskien valtioneuvoston kantaa hyväksyä turvapaikanhakijoiden vapaaehtoiset sisäiset siirrot toisista EU-jäsenmaista Suomeen.

 

Saarakkalan mielestä Suomen ei tule hyväksyä EU-komission ehdottamia turvapaikanhakijoiden sisäisiä siirtoja toisista EU-jäsenmaista Suomeen, vaikka ne olisivat vapaaehtoisia. Tilanteessa, jossa hallitus on täysin riippuvainen perussuomalaisten sille antamasta tuesta mm. kilpailukykyloikkaa koskevissa kipeissä toimenpiteissä, perussuomalaisilla olisi Saarakkalan mukaan ollut täysi mahdollisuus saada hänen jo torstaina perussuomalaisten eduskuntaryhmän kokouksessa ehdottamalleen kielteiselle taakanjakokannalle tuki muilta hallituspuolueilta, sillä vihervasemmiston kanssa hallituskumppanit eivät pystyisi esitettyjä talous- ja työmarkkinauudistuksia toteuttamaan.

 

Toisista EU-jäsenmaista hakeutuu jo nyt Suomeen turvapaikanhakijoita, joiden turvapaikkahakemukset tulisi Dublin-sopimuksen mukaan käsitellä siinä EU-jäsenmaassa, johon he ovat ensimmäisenä saapuneet. Ei Suomessa, joka sijaintinsa puolesta on maa, jonne turvapaikanhakijat tulevat pääsääntöisesti viimeisenä, kuljettuaan ensin Euroopan läpi ja oleskeltuaan monessa muussa EU-jäsenmaassa, Saarakkala muistuttaa.

 

Sisäisten siirtojen eli ns. taakanjaon sijaan Saarakkala edellyttää, että Suomen länsirajalla otetaan mahdollisimman pian käyttöön rajatarkastukset, ja mm. Ruotsin kautta Suomeen hakeutuvat henkilöt, joilla ei ole asianmukaisia henkilöllisyyspapereita tai joiden on syytä epäillä hakeutuvan turvapaikanhakijoiksi Suomeen, käännytetään rajalta takaisin Ruotsiin, jonka velvollisuus on huolehtia, ettei sen kautta saavu Suomeen ainakaan joukoittain ja systemaattisesti turvapaikanhakijoita Suomeen.

 

Ennen kuin saadaan aikaan tilanne, jossa turvapaikanhakijoita toisesta EU-jäsenmaista Suomeen pyrkii hakeutumaan vain satunnaisesti eli jossa maahamme ei pyri vuorokausittain useita kymmeniä tai jopa satoja turvapaikanhakijoita, Suomen tulee Saarakkalan mielestä vastaavasti pidättäytyä kaikenlaisesta solidaarisuuden osoittamisesta toisia EU-jäsenmaita kohtaan niiden turvapaikkahaasteissa. Koska monet EU-jäsenmaat rikkovat velvollisuuksiaan kontrolloida rajojaan tai eivät puutu systemaattiseen laittomaan oleskeluun maassaan, olisi turvapaikanhakijoiden sisäisten siirtojen mahdollistaminen ns. hätätilamekanismin käyttöönottamisella vain omiaan johtamaan Schengen-sopimuksen purkautumiseen, kun taakanjaon lisäksi yhä edelleen EU-maihin saapuisi turvapaikanhakijoita toisten EU-maiden kautta.

 

Suomen on selkeästi vaadittava EU-jäsenmailta Dublin-sopimuksen noudattamista ja otettava käyttöön sisärajatarkastukset yksipuolisella ilmoituksella asiantilan laillisuuden varmistamiseksi Suomessa ja kansainvälisten sopimusten uskottavuuden palauttamiseksi, Saarakkala linjaa.

 

Suomi on huolehtinut ja huolehtii jatkossakin turvapaikanhakijoiden hakemusten käsittelystä, mutta on vastuutonta hyväksyä turvapaikanhakijoiden sisäisiä siirtoja tilanteessa, jossa moni johonkin toiseen EU-jäsenmaahan saapunut turvapaikanhakija ei ole enää hengen hädässä, vaan jo turvassa sotatoimilta ja väkivallalta sikäli kun turvapaikanhakijat saadaan majoitettua joko rakennuksiin tai sään salliessa telttoihin ja heille turvapaikanhakijoina on tarjolla välttämättömät elintarvikkeet ja hygienia sekä välttämätön akuutti terveydenhuolto siinä EU-jäsenmaassa, johon he ovat ensimmäisenä hakeutuneet tai jossakin toisessa EU-jäsenmaassa, jossa he ovat ennen Suomea oleskelleet EU-alueelle saavuttuaan.

 

Euroopan läpi Suomeen kohdistuvissa turvapaikanhakumatkoissa on Saarakkalan mukaan kyse usein siitä, että ei olla hakemassa pelkkää turvaa, vaan myös parempaa elintasoa. Joukoittainen maahanmuutto elintason perässä ei edusta kestävää kehitystä vaan vaarantaa yhteiskunnallisen vakauden ja murentaa yhteiskunnallisen päätöksenteon uskottavuutta Euroopassa ja Suomessa eikä korjaa lähtömaiden tilannetta, Saarakkala päättää eriävän mielipiteensä.

 

Lisätiedot:

Vesa-Matti Saarakkala

puh. 050 512 0632