BLOGI

Puheeni hallitukseen menosta päätettäessä 27.5.2015

Share |

Torstai 18.5.2017 klo 11:40 - Vesa-Matti Saarakkala


"Hyvät puoluevaltuuston edustajat, arvoisa kokousväki! Suhteessa vaalitavoitteisiin ja linjaamme viimevesa-matti_saarakkala__Kopio.jpg vaalikaudella hallitusneuvotteluiden tämänhetkinen lopputulos, strateginen hallitusohjelma on minusta pitemmän päälle kyseenalainen. Maahanmuuttopolitiikkaan ei näytä tulevan juurikaan kiristyksiä, ja vaarana on jopa se, että maahanmuuttopolitiikka saattaa pahimmassa tapauksessa löystyä, kun hallitusohjelman väljien maahanmuuttokirjausten tulkinta jää pääosin kokoomuslaiselle sisäministerille eivätkä kirjaukset tule yksityiskohtaisessa toimeenpano-ohjelman kirjoittamisessa todennäköisesti juurikaan muuttumaan, koska maahanmuuttolinjaukset on jo erikseen hallitusneuvottelujen alussa neuvottelijoidemme toimesta hyväksytty.

 

EU-politiikassa, joka on puolueemme leipälaji, on kovin vaikea puhua edes torjuntavoitosta, kun ottaa huomioon, että keskustakin edusti viime vaalikaudella kriittistä linjaa. Hallitusohjelma on kuitenkin aika kaukana tuosta kriittisyydestä, puhumattakaan perussuomalaisten omista linjauksista. Hallitusohjelma on toisin sanoen liian kokoomuslainen EU- ja eurokysymyksissä ja siinä on ansa viritettynä puolueellemme. Kun vielä valtionvarainministerin salkku on menossa kokoomukselle, on pelättävissä, että puolueemme kohtaloksi koituu siunata esimerkiksi Kreikalle mahdolliset velkahelpotukset, tai mikä vielä pahempaa, uusi tukipaketti, jollainen saatetaan junailla Kreikalle Euroopan vakausmekanismin kautta.

 

Minusta hallitusohjelmaan olisi tullut kirjata jo tässä vaiheessa, että Suomi ei omalta osaltaan tule hyväksymään uusien tukilainojen myöntämistä sen paremmin suoraan kuin myöskään EVM:n kautta. Silloin saataisiin aikaan tilanne, että EVM:ää voitaisiin käyttää vain ns. hätätilamenettelyn turvin 85 %:n määräenemmistöllä, mikä siis nostaisi kynnystä käyttää EVM:ää, jonka käyttäminen tukilainojen myöntämiseen esimerkiksi Kreikalle kasvattaa riskejä, että Suomi menettää vakausmekanismiin jo maksamansa n. puolitoista miljardia euroa tai joutuu pääomittamaan mekanismia jopa lisää. Perussuomalaisten ei pidä olla mukana näyttämässä vihreää valoa Suomen EVM-riskien kasvattamiselle, kun samaan aikaan leikkaisimme kotimaassa.

 

Talouspoliittisesti strategisen hallitusohjelman ja puolueemme tähän asti harjoittaman politiikan välillä on niin suuri kuilu, että olisin olettanut vastaantulomme talouslinjassa johtavan parempiin kirjauksiin puolueemme profiilikysymyksissä, jotka ovat EU, euro ja maahanmuutto.

 

Minusta nyt on käynyt niin, että on heti aluksi tingitty liikaa ja liian helposti. En mitenkään voi uskoa sitä, että puolueemme olisi ajettu ulos hallitusneuvotteluista, mikäli etenkin Euroopan vakausmekanismia koskeva vaatimuksemme kirjaukseksi olisi ollut se, mitä edellä esitin eli että Suomi omalta osaltaan vastustaa vakausmekanisminkin käyttämistä tukilainoitukseen. Millä ihmeellä keskusta ja kokoomus olisivat selittäneet suomalaisille, että heitimme perussuomalaiset ulos neuvotteluista, koska he jo tässä vaiheessa ovat sitä mieltä, että Kreikalle ei tule myöntää uusia tukilainoja EVM:nkaan kautta?

 

Arvoisa puheenjohtaja. Ennen vaaleja oli puhe, että perussuomalaiset menee hallitukseen, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Minun mielestäni puolue myy nahkansa nyt liian halvalla, jos hyväksymme tämän hallitusohjelman. Koska nyt on kyse ota tai jätä -kaupasta eli tilanne on se, että nyt on joko ilmoitettava, jos tätä poliittista liittoa vastaan on jollakin jotakin tai sitten on vaiettava iäksi, joudun valitettavasti esittämään kokoukselle, että hallitusohjelmaa ei hyväksytä tässä muodossa. Akilleen kantapää kannaltamme tässä ohjelmassa on EU-politiikka.”

 

-Kukaan eduskuntaryhmästä tai puoluevaltuustosta ei kannattanut tätä edellä mainittua esitystäni. Ratkaisu hyväksyttiin yksimielisesti poislukien oma eriävä mielipiteeni. Kukaan muu ei siis toisin sanoen nähnyt, mitä puolueelle tulee tapahtumaan, ja osaa sittemmin "kapinaan" nousseita ei ehkä henkilökohtaisista motiiveista johtuen tämä analyysi juuri tuolla hetkellä miellyttänyt. "Vaihtoehtojohtajat" luimivat jossakin piilosilla täysin välinpitämättöminä. Älkää siis hyvät perussuomalaisten jäsenet nyt uskoko tahoja, jotka haluavat jälkijättöisesti alkaa leikkimään "oikeassa olemista". He voivat ajaa puolueen jälkijättöisellä "oikeassa olemisella" vain totaaliseen kaaokseen. Olisivat avanneet suunsa silloin kun oli siihen oikea aika ja paikka. Nyt tulee jatkaa valitulla linjalla. Seuraava linja-analyysin paikka on ennen seuraavia eduskuntavaaleja, jotka pidetään normaalin aikataulun mukaan 2019, mikäli perussuomalaiset pitää kiinni sovitusta.