BLOGI

Sote siirtyy syksyyn

Share |

Torstai 14.6.2018 - Vesa-Matti Saarakkala


vesa-matti_saarakkala__Kopio.jpg

Sote-uudistuksen tie on ollut kivinen. Viime vaalikaudella Suomen lähihistorian huonoimmaksi hallitukseksi haukuttu sixpack yritti toteuttaa uudistuksen suurkuntamallilla, asettaen kunnan itsenäisyyden vaatimukseksi 2000-luvun alun Paras-puitelain pohjilta vähintään noin 20 000 asukkaan väestöpohjan, vaikka kunnilla oli Paras-lain myötä ollut jo siihen mennessä velvoite järjestää terveydenhuolto yhteistyössä toisten kuntien kanssa noin 20 000 asukkaan väestöpohjalla.

Tuo uudistusesitys väestöpohjavelvoitteineen kaatui jo keväällä 2014, mutta siitä huolimatta hätäisimmät kuntapäättäjät Etelä-Pohjanmaallakin perustelivat paikallisia suurkuntahankkeitaan 20 000 asukkaan väestöpohjan saavuttamisella.

Sen jälkeen sixpack lähti yhdessä opposition kanssa viimeiseksi jääneeseen sote-uudistusyritykseensä kaksitasoisen kuntayhtymämallin turvin. Tuo kuntayhtymämalli todettiin kuitenkin perustuslainvastaiseksi, koska siinä kuntalaisten itsehallinto ei olisi ollut turvattu eli olisi syntynyt tilanne, jossa moni kunta olisi voinut jäädä ilman edustajaa yhtymämallin isommassa yhtymässä, josta kuitenkin olisi lähetetty laskuja terveyspalveluista kaikkien yhtymäkuntien maksettavaksi erikseen.

Tähän ongelmaan ratkaisuksi silloisen perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta on nyt sorvattu maakunnallinen sote-malli, jossa laskuja ei enää läheteltäisi kuntiin, vaan luotaisiin aito itsehallinnollinen maakunta omine varoineen ja velvoitteineen järjestämään sote-palvelut. On selvää, että ilman valinnanvapauskytkyä sote-uudistus maakuntapohjalta olisi jo hyväksytty ja toimeenpanovaiheessa, sillä sote-palvelujen maakunnallistamiseen itsessään ei sisälly merkittäviä riskejä.

Tapahtuipa lähikuukausina valinnanvapauden osalta mitä tahansa, sote-uudistus tullaan toteuttamaan Suomessa hallituspohjasta riippumatta maakuntapohjalta, koska malli perustuu olemassaoleville luonnollisille hallintoalueille ja mukailee myös sairaanhoitopiirien nykyistä määrää. Ajatukset esimerkiksi viiden alueen sote-mallista ovat utopiaa ja 12 aluettakin olisi hankalaa toteuttaa. Soten kohtalo ei kuitenkaan selviä ennen eduskunnan kesätaukoa ja uusia mutkia voi tulla matkaan entisten lisäksi.

(Kirjoitus on julkaistu Seinäjoen Sanomissa 13.6.2018)

P.S. Kuten edellisessä kirjoituksessani kerroin, 10.6. mennessä tapahtui eduskunnassa merkityksellisiä asioita, jotka selittävät keväällä sitä ennen tapahtuneita asioita.