BLOGI

Ääripopulismi valtaa alaa puoluekentässämme

Share |

Perjantai 15.2.2019 klo 16:11 - Vesa-Matti Saarakkala


vesa-matti_saarakkala__Kopio.jpg

Olen ainoana hallituspuolueeseen kuuluvana kansanedustajana allekirjoittanut kansanedustaja Guzeninan lakialoitteen vanhustenhuollon hoitajamitoituksen nostamiseksi vähintään 0,7:ään ympärivuorokautisissa vanhuspalveluissa, koska kannatan lakialoitteen esitystä ja lainsäädäntöprosessin aloittamista sen pohjalta.

 

Aloitteeseen ei eduskunnassa valitettavasti kuitenkaan kertynyt yli sataa allekirjoitusta, jolloin lakialoitteita ei eduskunnan yhteisten pelisääntöjen mukaan oteta valiokunnissa käsittelyyn, vaan ne merkitään valiokunnissa vain tiedoksi. Allekirjoituksia kertyi tällä kertaa 93.

 

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta käsitteli aloitetta tänään aamulla, ja olen kyseisen valiokunnan jäsen. Vaikka aloite on ajankohtainen, hyvä ja tarpeellinen, en oppositioedustajien esityksestä huolimatta lähtenyt rikkomaan asiassa eduskunnassa enemmistöparlamentarismin yhteisiä pelisääntöjä eli viemään eteenpäin aloitetta, jossa on mukana vähemmistö eduskunnasta eli alle 100 kansanedustajaa.

 

En pidä hyvänä, että eduskunnassa luovuttaisiin yhteisistä pelisäännöistä vaalienkaan alla, koska sellainen helposti muodostaisi eduskuntaan uuden käytännön, jossa yhteisiä pelisääntöjä ei kyetä enää sopimaan tai ainakaan noudattamaan muulloinkaan. Tällöin avattaisiin virallisesti tie ääripopulismille, mitä en pidä hyvänä demokratian tulevaisuuden kannalta. Yhteisten pelisääntöjen kyseenalaistaminen on populismin vaarallisin muoto. Täytyy olla huolissaan, koska tämä ääripopulismin muoto, jossa konkreettisin virallisin politiikkatoimin kyseenalaistetaan parlamentarismi, valtaa nyt alaa suomalaisessakin puoluekentässä. Ja samaan aikaan, kun populismi lisääntyy, johtajuus heikkenee, kuten viime aikojen tapahtumista olemme voineet monellakin tapaa havaita. Kehitys tulee tuottamaan entistäkin huonompaa politiikkaa. Nykytilanteenkin ongelmat johtuvat samasta ilmiöstä. Kansanmielistelijöistä ei koskaan ole todellisisksi suunnanäyttäjiksi. He eivät uskalla olla ihmisten kanssa eri mieltä, he ovat tuultenhaistelijoita ja ihmisten hädän tai huolen laskelmoivia hyväksikäyttäjiä, eivät mitään aatteen tai periaatteen sotureita.

 

Eduskuntaryhmien yhteisten lakialoitteiden osalta, joissa eduskuntaryhmien puheenjohtajien kautta edustetaan koko eduskuntaa, kuten kansanedustajien sopeutumiseläkkeet lopettavassa aloitteessa tehtiin, on eduskunnan valiokunnissa ollut poikkeuskäytäntö eli niiden on tulkittu edustavan yli sataa kansanedustajaa, vaikka allekirjoittajina olisivat vain kaikkien eduskuntaryhmien puheenjohtajat.