BLOGI

Vaasan vaalipiiri hävisi tänään

Share |

Perjantai 15.3.2019 klo 17:59 - Vesa-Matti Saarakkala


vesa-matti_saarakkala__Kopio.jpg

Eduskunta äänesti tänään kansalaisaloitteesta, jossa vaadittiin laajaa päivystystä Vaasan keskussairaalaan. Tuin asiassa edustaja Rehn-Kiven esitystä, että kansalaisaloite hyväksyttäisiin eli että Vaasan keskussairaala lisätään kolmanneksitoista sairaalaksi laajan päivystyksen sairaaloiden joukkoon. Esitys hävisi niukimmalla mahdollisella tavalla, äänin 92-91. Jokaisen kansanedustajan äänestyspäätös oli siis erittäin ratkaisevassa asemassa.

Kielellisten oikeuksien takaamiseksi Vaasan nostaminen kolmanneksitoista laajan päivystyksen sairaalaksi olisi perustuslakivaliokunnan mukaan paras ratkaisu, ja myös Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri/Seinäjoen keskussairaala ovat puoltaneet esitystä. Kansalaisaloitteen hyväksyminen ei olisi siis ollut keneltäkään mitään pois, mutta ilmeisesti joillakin kansanedustajilla oli pelkoja oman poliittisen urakehityksen osalta, jos olisivat rikkoneet entisen hallitusrintaman ja näin asettuneet omien eduskuntaryhmiensä enemmistöjä vastaan. Asia oli monelle Vaasan vaalipiirin ulkopuolelta tulevallekin nimittäin herkkä, sillä joidenkin edustajien motiiveihin vaikuttaa Vaasan laajan päivystyksen keinotekoinen kytkeminen omassa ja ehkä sitten myös äänestäjien mielessä hallituksen vuoden 2016 päätökseen aluesairaaloiden toimintamahdollisuuksien kaventamisesta. Ilmeisesti usko siihen, että omat potentiaaliset äänestäjät omalla seudulla olisivat ymmärtäneet Vaasan olevan perustuslain takia erityistapaus muihin sairaalapaikkakuntiin verrattuna ei ollut kovin vahva ja pelko voitti estäen näin oikean päätöksen tekemisen.

Mitä ruotsin kielen joidenkin mielestä liian vahvaan asemaan tulee, kansalaisaloitteen esitys oli kannatettava myös siitä näkökulmasta: Ruotsinkielisten palvelujen varmistaminen kouluttamalla Seinäjoen keskussairaalan henkilökuntaa osaamaan ruotsia käytännön työssään, on byrokraattinen eikä siten tarkoituksenmukainen järjestely kielellisten oikeuksien turvaamiseksi, kun asia voidaan turvata nostamalla Vaasa laajan päivystyksen sairaaloiden joukkoon. Muutamien kymmenien Pohjanmaalta Seinäjoelle tulevien äidinkielenään ruotsia puhuvien päivystyspotilastapausten takia joudutaan nyt sitten jatkossakin kouluttautumaan ja pitämään keinotekoisesti yllä arkikäytössä varsin harvoin tarvittavaa ruotsin kielen taitoa. Kallista ja typerää.

Kansalaisaloite Vaasan laajasta päivystyksestä oli lakiesityksen muodossa tehty ja teknisesti varsin helppo ja nopea viedä eteenpäin, koska siinä esitetään ainoastaan terveydenhuoltolain yhden pykälän muuttamista lisäämällä Vaasan keskussairaala mukaan luetteloon ja poistamalla tämän seurauksena vaatimus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä turvata päivystyspalvelut myös ruotsiksi. Asiaa on myös käsitelty kattavasti sosiaali- ja terveysvaliokunnassa kuulemalla asiantuntijoita sekä kirjallisesti että paikan päällä. Mitään prosessuaalista tai lakiteknistä syytä siihen, ettei kansalaisaloitteen sisältämää lakiehdotusta olisi voitu hyväksyä, ei ollut. Kaikki syyt olivat tekosyitä.

Tänään häviäjänä ei ollut vain Vaasan seutu vaan koko Vaasan vaalipiiri. Surullista, mutta näin se vain on.